Avocat Online ProBono

Avocat Online ProBono- Servicii si Sfaturi juridice

avocat online gratuit

Indiferent daca este vorba de parere juridica sau aveti nevoie de servicii juridice ce implica discutii vizavi de un model de contract, un  formular juridic, o lege actualizata, Cabinetul nostru va poate ajuta! Pentru intreaga oferta de servicii a cabinetului nostru accesati pagina Avocatavocat online gratuit

Avocat Online ProBono: Cum va ajuta sfatul oferit de avocat online?

Completati formularul de pe pagina Avocati Online ProBono  si echipa noastra va incerca sa va raspunda cu promptitudine.

Consultanță Juridică de Specialitate –  Acceseaza pagina http://www.online.consultantavocat.ro/

Conditii:

Puteti beneficia de consultanta juridica in masura in care solicitarea nu implica un efort deosebit din partea cabinetului de avocat. Consultatia juridica acordata nu reprezinta un raport intre avocat si solicitant. Raspunsurile pe care le veti primi de la specialistii nostri au doar caracter informativ si orientativ. Aestea nu creeaza o obligatie contractuala in sarcina noastra sau alte asemenea obligatii reciproce.

Informatiile prezentate pe acest site nu sunt furnizate in baza relatiei avocat – client si nu sunt destinate sa inlocuiasca consultanta juridica ce poate fi obtinuta de la un avocat in baza contractului de asistenta juridica incheiat in forma scrisa. In acest sens ramane la aprecierea dumneavoastra exclusiva daca decideti sa actionati luand in considerare, in intregime sau in parte, sfatul primit.

Consultantavocat.ro nu îşi asumă absolut nicio responsabilitate pentru orice fel de consecinte ce ar putea aparea ca urmare a deciziilor care pot fi luate in baza  raspunsului nostru, a informatiilor pe care le primiti in calitate de solicitant de pe e-mail-ul marius.todeanca @ consultantavocat.ro.

Echipa noastra incearca sa raspunda tuturor persoanelor, fie ele din Iasi, intreaga Romanie sau chiar din afara tarii. Pentru a ne putea imbunati activitatea va rugam sa ne trimiteti feedback-ul dumneavoastra privind activitatea noastra online.

Avocat Pro Bono –  Acceseaza pagina www.online.consultantavocat.ro/

 

Pro bono este prescurtarea expresiei latinești Pro bono publico, în traducere pentru binele public. Ea se referă la asumarea unei activități realizată în interesul public (în interesul comunității; pentru binele care ne privește pe toți) fără recompensă financiară. În general, termenul se folosește referitor la asemenea practici efectuate de avocați (care reprezintă, cu titlu gratuit, în instanțe persoane care nu și-ar permite aceste servicii, în interesul promovării dreptății) sau de medici (care oferă asistență medicală gratuită persoanelor care nu și-o pot permite, în scop umanitar). Citeste mai mult https://ro.wikipedia.org/wiki/Pro_bono

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale (Avocat Online Gratuit)
Art. 1
Ajutorul public judiciar reprezintă acea formă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului la un
proces echitabil şi garantarea accesului egal la actul de justiţie, pentru realizarea unor drepturi sau interese legitime pe
cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
Art. 2
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă în toate cazurile în care se solicită ajutor public judiciar în faţa
instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale române de către orice persoană fizică având
domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Pentru a determina dacă solicitantul are domiciliul pe teritoriul României se aplică legea română. În cazul în care
solicitantul nu are domiciliul pe teritoriul României, pentru a se stabili dacă acesta are domiciliul pe teritoriul unui alt stat
membru se aplică legea statului membru în cauză.
(3) Stabilirea domiciliului sau a reşedinţei obişnuite se determină în funcţie de data depunerii cererii de ajutor public
judiciar.
Art. 2.1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă este aplicabilă şi în cazul cererilor formulate de persoane fizice care nu au domiciliul
sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul României ori al altui stat membru al Uniunii Europene, în măsura în care între
România şi statul al cărui cetăţean este solicitantul sau pe al cărui teritoriu îşi are domiciliul există o legătură
convenţională care conţine dispoziţii referitoare la accesul internaţional la justiţie.
(2) Pentru statele cu care România nu are legături convenţionale, accesul internaţional la justiţie poate fi acordat în
baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii. (Avocat Online Gratuit)

Art. 3
Ajutorul public judiciar prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în cauze civile, comerciale,
administrative, de muncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor penale.
Art. 4
Poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, orice persoană fizică, în
situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice
în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale.
Art. 5
(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul/soţia, copiii sau alţi descendenţi în linie
dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă
în vârstă de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea
solicitantului.
(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră membru al familiei şi persoana care are domiciliul ori
reşedinţa comună şi gospodăreşte împreună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă ai acesteia în
vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă
de peste 18 ani, dar nu mai mult de 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.
CAPITOLUL II: Formele ajutorului public judiciar şi condiţiile de acordare
Art. 6
Ajutorul public judiciar se poate acorda în următoarele forme:
a) plata onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei juridice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit
sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în justiţie sau pentru prevenirea unui litigiu,
denumită în continuare asistenţă prin avocat;
b) plata expertului, traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau a autorităţii
cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incumbă, potrivit legii, celui ce solicită ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului judecătoresc;
d) scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în
faza de executare silită.

………………….