Blog - Consultanță Juridică de Specialitate | Avocat Todeancă

Blog

19 ianuarie 2017

Acțiunea în revendicare mobiliară

Acțiunea în revendicare mobiliară Cel care, cu bună credință, încheie cu un neproprietar un act translativ de proprietate, cu titlu oneros, act ce are ca obiect […]
16 ianuarie 2017

Procedura de declarare judecătorească a morții

Procedura de declarare judecătorească a morții Procedura de declarare judecătorească a morții Cererea de declarare a morții unei persoane se introduce la instanța competentă în a […]
16 februarie 2017

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere (drept comun) Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de intreținere Sediul materiei Art.530 alin.(2)-(3) C. civ. Art. 148-151 […]
7 august 2018

Ghid juridic privind accesul la informații de interes public – legea 544/2001

Ghid juridic privind accesul la informații de interes public – legea 544/2001 Ghid juridic privind accesul la informații de interes public – legea 544/2001   Sediul […]
16 octombrie 2017

Ordonanța președențială

Ordonanța președențială Ordonanța președențială Ce este ordonanţa preşedinţială? Ordonanța președențială este o procedură specială în temeiul căreia, instanţa de judecată poate dispune măsuri vremelnice, în cazuri […]
2 aprilie 2017

Audierea martorilor

Audierea martorilor Poate fi audiată în calitate de martor orice persoană care are cunoştinţă despre fapte sau împrejurări de fapt care constituie probă în cauza penală. […]
27 noiembrie 2018

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației

Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației Model Cerere de chemare în judecată în declararea constatarea simulației DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) ………………., domiciliat(ă) în […]
2 noiembrie 2016

Model Acţiunea în nulitatea testamentului

Model Acţiunea în nulitatea testamentului Sediul materiei: Art. 1246-1253 C. civ. Art. 1325 C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. Art. […]
16 martie 2017

Participația improprie

Participația improprie Participația improprie Reprezintă săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală de mai multe persoane decât era necesar, prin raportare la natura faptei, acestea acționând […]
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE

Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE Model CONTRACT DE FIDEJUSIUNE Art. 1. PĂRȚILE Dl./D-na ……………, domiciliat(ă) în ………., str. ……… nr. …., posesor al B.I./C.I. cu seria ….., nr. ….., […]
9 august 2017

Salariu retinut

Salariu retinut Salariu retinut Buna ziua! Recent am demisionat de la societatea in care eram angajată deoarece eram angajată pe un post iar ei m au […]
22 decembrie 2016

Termenul prescripției extinctive

Termenul prescripției extinctive Termenul prescripției extinctive Termenul de prescripție este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen. Se prescrie în termen de 10 […]
27 noiembrie 2018

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii insolvență Tribunalul . . . . . . . Judecător-sindic . […]
7 noiembrie 2012

Liberarea provizorie sub control judiciar

Liberarea provizorie sub control judiciar – Vechiul Cod penal Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune au fost introduse în Codul de procedură penală prin legea 32/1990, modificată prin […]
16 februarie 2017

Model Cerere de îndreptare a erorilor materiale

Model Cerere de îndreptare a erorilor materiale Model Cerere de îndreptare a erorilor materiale Sediul materiei: Art. 278 C. proc. pen. Instanța/Parchetul … Dosar nr. … […]
3 octombrie 2018

Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ

Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ Model TESTAMENT CUPRINZÂND O SUBSTITUȚIE FIDEICOMISARĂ TESTAMENT* Subsemnatul . . . . . . . . . . . . […]
16 februarie 2017

Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare

Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare – în cursul urmăririi penale sau a judecății Model Cerere de anulare sau reducere a amenzii judiciare […]
22 februarie 2017

Revizuirea

Revizuirea Revizuirea Revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă: s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau […]
15 octombrie 2017

Accesul la informațiile de interes public de la instanțele judecătorești

Accesul la informațiile de interes public de la instanțele judecătorești INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU DE CĂTRE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI   CONFORM ART.5. […]
14 februarie 2017

Timbrarea cererii de chemare în judecată

Timbrarea cererii de chemare în judecată Timbrarea cererii de chemare în judecată În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează […]