Blog - Consultanță Juridică de Specialitate | Avocat Todeancă

Blog

2 aprilie 2017
Plangere Penala

Evadarea

Evadarea   Conform art.285 Cod Penal, evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. […]
27 noiembrie 2018
Plangere Penala

Model Cerere de chemare în judecată pentru modificarea domiciliului stabilit minorului

Model Cerere de chemare în judecată pentru modificarea domiciliului stabilit minorului Model Cerere de chemare în judecată pentru modificarea domiciliului stabilit minorului DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnata(ul) …………………, […]
22 februarie 2013
cabinet avocatura

Aratarea titularului dreptului

Arătarea titularului dreptului – Update Pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta […]
15 februarie 2017
avocat consultanta juridica

Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată

Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată Model Cerere de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare […]
1 noiembrie 2016
caut avocat bun

Procedura cererilor cu valoare redusă

Procedura cererilor cu valoare redusă Procedura cererilor cu valoare redusă Procedura cererilor cu valoare redusă în reglementarea Codului de procedură civilă ( art. 1.025 – 1.032), […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 11)

Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 11) Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 11) Sediul materiei: Art. 509 alin. (1) […]
8 februarie 2017
avocat bun

Efectele contractului de donație

Efectele contractului de donație Principalul efect al contractului de donație este transmiterea dreptului de proprietate de la donator la donatar. Obligațiile donatorului   Obligația de pedarea […]
19 septembrie 2018
avocati bucuresti online

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită

Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită Model Acțiune pentru repararea unui prejudiciu decurgând dintr-o faptă ilicită DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . […]
31 august 2017
caut avocat

Pot sa actionez in judecata patronul firmei la care lucrez?

Pot sa actionez in judecata patronul firmei la care lucrez? Pot sa actionez in judecata patronul firmei la care lucrez? Buna ziua ,in urma cu un […]
5 august 2017
consultanta juridica avocat

Amenda penala in alt stat

Amenda penala in alt stat În anul 2013 am fost în Belgia și am primit o amenda penala de 300 de euro .eu nu am stiut […]
7 ianuarie 2019
cabinet avocat

Model CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Model CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice Model CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii turistice Părțile contractante: În cazul în care contractul cu turistul se […]
16 februarie 2017
cabinet de avocat

Model Cerere privind suspendarea judecării

Model Cerere privind suspendarea judecării Model Cerere privind suspendarea judecării Sediul materiei: Art. 411-413 C. proc. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Instanţa[1] ….. Dosar nr…../…../….. […]
13 august 2012
caut avocati bucuresti

Fidejusiunea

Fidejusiunea Fidejusiunea este singura garanţie personală reglementată de Codul civil român. Fidejusiunea sau cauţiunea este un contract prin care o terţă persoană, numită fidejusor, se obligă […]
8 februarie 2017
consultanta juridica avocat

Principiul solemnității donației

Principiul solemnității donației Principiul solemnității donației Donația se încheie prin înscris autentic. Ca excepție, nu sunt supuse formei autentice donațiile indirecte, deghizate şi darurile manuale. Nerespectarea […]
27 aprilie 2014
onorariu avocat

Cauza Tarau impotriva Romaniei

Cauza Tarau impotriva Romaniei (hotărârea din 24 februarie 2009) Incălcarea articolului 5 paragraf 3 din Convenţie; -menţinerea reclamantei în arest preventiv pentru o perioadă de 11 […]
17 octombrie 2017
avocat pret

Exercitarea autorității părintești după divorț

Exercitarea autorității părintești după divorț Exercitarea autorității părintești după divorț   Autoritatea părintească este ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât persoana, cât şi bunurile […]
3 octombrie 2018
cabinet de avocat

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE

Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE Model CONTRACT DE ÎNTREȚINERE Între subsemnații: 1 . . . . . . . . . . ., domiciliat în . . […]
18 septembrie 2018
avocat bucuresti

Model Acțiune confesorie de servitute

Model Acțiune confesorie de servitute Model Acțiune confesorie de servitute DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . […]
13 decembrie 2016
Plangere Penala

Drepturile și îndatoririle avocaților în raport cu clienții

Drepturile și îndatoririle avocaților în raporturile cu clienții Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.2, art.6, art.11, art.29, art.31, art.32, art.35, art.36, art.46, art.56, art.77, art.82, art.83, art.85. […]
16 februarie 2017
avocat bucuresti

Model Motive de apel

Model Motive de apel Model Motive de apel Sediul materiei: Art. 470-471 C. proc. civ. Art. XIV Legea nr. 2/2013 Art. 148-151 C. proc. civ. Instanţa […]
25 septembrie 2017
caut avocat

Raspunderea Civila Si Penala A Parintilor Cu Copii Infractori

Raspunderea Civila Si Penala A Parintilor Cu Copii Infractori Raspunderea Civila Si Penala A Parintilor Cu Copii Infractori Buna Ziua? Cum Pot Raspunde Civil Si Penal […]
22 februarie 2013
avocat specializat

Revizuirea – procedura de judecata

Revizuirea – procedura de judecata Revizuirea – procedura de judecata Cererea de revizuire Întrucât legiuitorul nu prevede condiţii speciale pentru cererea de revizuire, înseamnă că pentru […]
16 februarie 2017
avocat bun

Model Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției

Model Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției Model Acțiune în constatarea nulității absolute sau, după caz, în anularea adopției Sediul materiei: […]
22 februarie 2017
cabinet avocat

Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată

Duplicatele şi copiile de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată Duplicatele de pe înscrisurile notariale sau alte înscrisuri autentice, eliberate în condiţiile prevăzute de lege, […]
30 ianuarie 2017
avocati

Rezoluțiunea și rezilierea

Rezoluțiunea și rezilierea Rezoluțiunea și rezilierea   Dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum […]
22 decembrie 2016
avocati

Întreruperea pescripției extinctive

Întreruperea prescripției extinctive – Update Întreruperea prescripției extintive   Cazurile de întrerupere a prescripţiei Prescripţia se întrerupe: printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în […]
15 martie 2017
avocat pret

Împăcarea Cauza care înlătură răspunderea penală

Împăcarea Cauza care înlătură răspunderea penală Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o […]
22 februarie 2017
avocat bucuresti

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă

Procedura cu privire la cererile de valoare redusă Procedura cu privire la cererile de valoare redusă Următoarele prevederi se aplică atunci când valoarea cererii, fără a […]
14 august 2017
avocat bucuresti on line

Conducere fara permis

Conducere fara permis Este adevarat ca se poate in cazul in care ti se suspenda permisul de conducere sa faci un act la notar prin care […]
1 noiembrie 2016
avocatura bucuresti

Model Acţiune în răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule

Model Acţiune în pretenţii întemeiată pe răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de vehicule Model Acţiune în răspunderea civilă pentru pagubele produse terţilor prin […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 2)

Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 2) Model Cerere de suspendare a judecării – art. 413 alin. (1) pct. 2) […]
18 iulie 2012
caut avocat bun

Contractul de donatie

Contractul de donație – Update Delimitarea contractului de donație Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte numită donator, dispune în mod […]
4 ianuarie 2013
avocati

Impedimente la casatorie

Impedimente la casatorie Impedimente la căsătorie – diferite împrejurări de fapt sau de drept a căror existenţă împiedică încheierea căsătoriei. Constituie piedici legale la încheierea căsătoriei […]
19 septembrie 2018
cabinet avocat

Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză

Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . . . […]
15 februarie 2017
caut avocati bucuresti

Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității

Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității Principiul oralității Principiul nemijlocirii Principiul publicității Principiul desfăşurării procesului civil în limba română Principiul oralității  Procesele se dezbat oral, cu […]
22 februarie 2013
avocat bucuresti on line

Recursul – cale de atac

Recursul – cale de atac Recursul – cale de atac Recursul este calea de atac prin intermediul căreia părţile sau Ministerul Public solicită în condiţiile şi […]
15 februarie 2017
firma avocatura

Model Cerere de reexaminare amendă judiciară

Model Cerere de reexaminare amendă judiciară Model Cerere de reexaminare amendă judiciară Sediul materiei: Art. 191 C. proc. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Instanţa[1] ….. […]
29 aprilie 2014
avocati bucuresti online

Realitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

Realitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 Realitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 […]
2 noiembrie 2016
avocati bucuresti

Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei

Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei Model Punerea sub interdicţie / ridicarea interdicţiei Sediul materiei: Art. 164 și urm. C. civ Art. 177 C. civ […]
22 februarie 2017
avocat online bun

Cheltuielile de judecată

Cheltuielile de judecată Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele cuvenite martorilor pentru […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.