Drept civil Arhive -

Drept civil

7 septembrie 2018
cabinet avocat

Partajul

Partajul Partajul – Sediul materiei: –     art. 669 – 686 C.civ. 980 – 996 C. Proc.civ.   Partajul este operațiunea juridică prin care se pune capăt stării […]
8 august 2012
cabinet de avocat

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice Excepţia de executare a contractului sinalagmatic este un mijloc de apărare specific, aflat la îndemâna părţii căreia i se pretinde […]
19 ianuarie 2017
cabinet avocat

Acțiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată

Acțiunea în revendicare întemeiată pe dreptul de proprietate privată Noțiune Acțiunea în revendicare este acea acțiune reală prin care proprietarul, care a pierdut stăpânirea bunului său, […]
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti online

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este „acel drept real care conferă titula­rului atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai […]
22 februarie 2017
caut avocat

Probele

Probele Probele Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. Dovada unui act juridic […]
15 februarie 2017
Avocat Online

Incompatibilitatea

Incompatibilitatea   Judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie […]
19 ianuarie 2017
cabinet de avocat

Proprietatea comună pe cote-parți şi indiviziunea

Proprietatea comună pe cote-parți şi indiviziunea Proprietatea comună pe cote-parți şi indiviziunea Câtă vreme proprietatea comună pe cote-părți are ca obiect un bun individual, indiviziunea are […]
8 februarie 2017
avocat bucuresti

Moștenirea vacantă

Moștenirea vacantă Moștenirea vacantă Dacă nu sunt moştenitori legali sau testamentari, moştenirea este vacantă. Dacă prin legat s-a atribuit numai o parte a moştenirii şi nu […]
17 octombrie 2017
avocat bucuresti online

Cooperarea Judiciară în materie civilă și comercială

Cooperarea Judiciară în materie civilă și comercială Comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială în statele membre ale Uniunii Europene. I.1.       Sediul […]
22 decembrie 2016
Plangere Penala

Capacitatea civilă a persoanei juridice. Capacitatea de exercițiu

Capacitatea civilă a persoanei juridice. Capacitatea de exercițiu Persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii […]
8 februarie 2017
Plangere Penala

Nedemnitatea succesorală

Nedemnitatea succesorală Nedemnitatea succesorală Definire. Caractere. Natură juridică   Nedemnitatea succesorală reprezintă decăderea moştenitorului din dreptul de a-l moşteni pe defunct, atunci când s-a făcut vinovat […]
22 februarie 2017

Procedura necontencioasă judiciară

Procedura necontencioasă judiciară Procedura necontencioasă judiciară Cererile pentru soluţionarea cărora este nevoie de intervenţia instanţei, fără însă a se urmări stabilirea unui drept potrivnic faţă de […]
30 septembrie 2012
caut avocat bucuresti

Cauza actului juridic civil

Cauza actului juridic civil Cauza sau scopul este elementul esenţial de validitate, de fond pentru actul juridic civil, care constă în motivul pentru care actul juridic […]
8 februarie 2017
avocati bucuresti

Obligația de predare a lucrului vândut

Obligația de predare a lucrului vândut Obligația de predare a lucrului vândut Obligațiile vânzătorului Predarea lucrului vândut înseamnă punerea efectivă a  bunului vândut la dispoziția cumpărătorului. […]
17 octombrie 2017
avocat bucuresti on line

Protecția informațiilor clasificate

Protecția informațiilor clasificate Protecția informațiilor clasificate   LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 (*actualizata*) privind protecţia informaţiilor clasificate (actualizata până la data de 7 octombrie 2007*) […]
6 februarie 2017
avocati bucuresti online

Dreptul de preempțiune

Dreptul de preempțiune Dreptul de preempțiune conferă unor persoane numite preemptori, preferință la cumpărarea unui bun, la preț egal, atunci când propietarul bunului îl vinde. Dreptul […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
22 februarie 2017
Plangere Penala

Prezumțiile

Prezumțiile Prezumțiile Prezumţiile sunt consecinţele pe care legea sau judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Prezumţia legală scuteşte de dovadă […]
8 februarie 2017
avocat pret

Data deschiderii moştenirii

Data deschiderii moştenirii Moştenirea legală Deschiderea moştenirii Moştenirea unei persoane se deschide prin decesul acesteia. Dispariția unei persoane fizice nu are ca efect deschiderea moştenrii, pentru […]
6 februarie 2017
avocat bucuresti

Prețul, obiect al obligației cumpărătorului

Prețul, obiect al obligației cumpărătorului Prețul, obiect al obligației cumpărătorului Prețul este suma de bani care reprezintă echivalentul datorat de cumpărător în schimbul lucrului transmis de […]
26 august 2012
avocati bucuresti

Capacitatea procesuala

Capacitatea procesuala Capacitatea procesuala – conditie ceruta pentru a fi parte în proces Capacitatea procesuala – reprezintă aplicaţia la nivel procesual a capacităţii civile, ea îmbrăcând două […]
22 februarie 2013
avocat consultanta juridica

Termenele procedurale – procedura civila

Termenele procedurale – procedura civila Termenele procedurale – procedura civila Noţiune şi clasificare În accepţiunea sa procesuală, noţiunea de termen evocă intervalul de timp înăuntrul căruia […]
14 februarie 2017
avocat

Nulitatea actelor de procedură

Nulitatea actelor de procedură Nulitatea actelor de procedură Nulitatea este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, […]
22 februarie 2017
cabinet avocatura

Competența executorului judecătoresc

Competența executorului judecătoresc Dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile judecătoreşti şi celelalte titluri executorii se execută de către executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de […]
14 februarie 2017
consultanta juridica avocat

Competența teritorială

Competența teritorială Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul. Instanţa rămâne competentă să judece […]
8 februarie 2017
onorariu avocat

Cauzele legale de revocare a donațiilor

Cauzele legale de revocare a donațiilor Ca excepție de la principiul irevocabilității donațiilor, donațiile între soți sunt revocabile în timpul căsătoriei. Art.1020 Cod Civil, prevede că […]
22 decembrie 2016
caut avocat

Nulitatea persoanei juridice

Nulitatea persoanei juridice Nulitatea persoanei juridice Nulitatea unei persoane juridice poate fi constatată sau declarată de instanța judecătorească numai atunci când: lipsește actul de înființare sau […]
14 februarie 2017
avocat pret

Strămutarea

Strămutarea Strămutarea Strămutarea procesului poate fi cerută pentru motive de bănuială legitimă sau de siguranţă publică. Bănuiala se consideră legitimă în cazurile în care există îndoială […]
26 august 2012
caut avocat bucuresti

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile Ansamblu mijloacelor procesuale prin care în cadrul procesului civil se asigură protecţia dreptului subiectiv prin recunoaşterea sau realizarea lui (în cazul […]
19 ianuarie 2017
avocati

Acțiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică

Acțiunea în revendicare a dreptului de proprietate publică Titularii dreptului de proprietate publică au obligația apărării ei prin justiție, ceea ce presupune îndatorirea de a lua  […]
29 octombrie 2012
avocati bucuresti

Dreptul de uz si dreptul de habitatie

Dreptul de uz si dreptul de habitatie Caracteristici comune Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie sunt varietăţi ale dreptului de uzufruct dar se deosebesc de […]
22 februarie 2017
avocat

Hotărârea judecătorească Deliberarea şi pronunţarea hotărârii

Hotărârea judecătorească Deliberarea şi pronunţarea hotărârii După închiderea dezbaterilor, completul de judecată deliberează în secret asupra hotărârii ce urmează să pronunţe. La deliberare iau parte numai […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în faza de executare silită.

Cereri privind încuviinţarea acordării de ajutor public judiciar sub forma scutirii/reducerii/eşalonării sau amânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv a celor datorate în […]
4 august 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie

Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie Asemănări: 1. În ambele cazuri există concomitent mai […]
22 februarie 2017
avocat bucuresti

Titlul executoriu

Titlul executoriu Titlul executoriu Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. Constituie titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, […]
30 ianuarie 2017
avocat bucuresti on line

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului

Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de ruina edificiului Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale și de […]
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti online

Inceputul si continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice

Inceputul si continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice 1. Inceputul capacitatii de folosinta a persoanei fizice – Codul Civil din 1864 a) Regula dobândirii de […]
21 decembrie 2016
avocat pret

Cauza contractului – Actul juridic civil

Cauza contractului – Actul juridic civil   Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie un act juridic civil. Cauză trebuie să existe, să fie […]
21 decembrie 2016
caut avocat bun

Persoana fizică. Capacitatea de folosință

Persoana fizică. Capacitatea de folosință Persoana fizică. Capacitatea de folosință Sediul materiei: Codul civil, Cartea I, Despre persoane, Titlul II, Persoana fizică, Capitolul I, Capacitatea civilă […]
16 ianuarie 2017
avocat

Procedura de declarare judecătorească a morții

Procedura de declarare judecătorească a morții Procedura de declarare judecătorească a morții Cererea de declarare a morții unei persoane se introduce la instanța competentă în a […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.