Drept penal Arhive -

Drept penal

16 martie 2017
avocat bucuresti

Criteriile speciale de individualizare a pedepselor

Criteriile speciale de individualizare a pedepselor În cazul participanților la o infracțiune comisă de autor cu intenție, se ține seama de contribuția fiecăruia, alături de criteriile […]
16 martie 2017
avocat bucuresti

Sancționarea recidivei

Sancționarea recidivei Sancționarea recidivei Potrivit art.43 Cod Penal, dacă înainte ca pedeapsa anterioară să fi fost executată sau considerată ca executată se săvârșește o nouă infracțiune […]
15 martie 2017
avocatura bucuresti

Amnistia – Cauza care înlătură răspunderea penală

Amnistia – Cauza care înlătură răspunderea penală Cauzele care înlătură răspunderea penală Sediul materiei: art.152-159 Cod Penal Reprezintă împrejurări ulterioare săvârșirii infracțiunii ce conduc la concluzia că […]
2 aprilie 2017
avocat consultanta juridica

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă Conform art.200 Cod Penal, uciderea copilului nou-născut imediat după naştere, […]
16 martie 2017
caut avocat bun

Măsurile educative

Măsurile educative Potrivit art.115 Cod Penal, măsurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Măsurile educative neprivative de libertate sunt: Stagiul de formare civică; […]
2 aprilie 2017

Vătămarea corporală din culpă

Vătămarea corporală din culpă Vătămarea corporală din culpă Potrivit art.196 Cod Penal, fapta prin care se produc lezuni traumatice sau este afectată sănătatea unei persoane, a […]
16 martie 2017
caut avocati bucuresti

Aplicarea legii penale române faptelor săvârşite în afara teritoriului țării

Aplicarea legii penale române faptelor săvârşite în afara teritoriului țării Principiul personalității Conform art.9 Cod Penal, legea penală română se aplică infracțiunilor săvârşite în afara teritoriului […]
2 aprilie 2017

Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia

Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia Persoana care, potrivit legii civile, are obligaţia legală sau convenţională de a repara în […]
2 aprilie 2017
avocat bun

Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii Procurorul, în cursul urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată, din oficiu sau […]
15 martie 2017
avocat pret

Împăcarea Cauza care înlătură răspunderea penală

Împăcarea Cauza care înlătură răspunderea penală Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mişcare a acţiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o […]
2 aprilie 2017
avocat consultanta juridica

Nedenunțarea

Nedenunțarea Nedenunțarea Conform art.266 Cod Penal, fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca […]
2 aprilie 2017
caut avocat bun

Citarea, comunicarea actelor procedurale şi Mandatul de aducere

Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie […]
22 februarie 2013
avocat online bun

Recunoasterea Marturisirea

Recunoasterea Marturisirea Recunoasterea Marturisirea – mijloc de proba Mărturisirea, ca mijloc de probă, este reglementată în art.1170 şi art.1204-1206 C.civ., iar Codul de procedură civilă reglementează […]
16 martie 2017
onorariu avocat

Degradarea militară

Degradarea militară Pedepsele complementare Tipuri: Interzicerea exercitării unor drepturi; Degradarea militară; Publicarea hotărârii de condamnare. Potrivit art.69 Cod Penal, pedeapsa complementară a degradării militare constă în […]
2 aprilie 2017
Avocat Online

Omorul

Omorul Omorul Conform art.188 Cod Penal, uciderea unei persoane se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Tentativa […]
16 martie 2017
avocat bucuresti

Ultraactivitatea legii penale

Ultraactivitatea legii penale Ultraactivitatea legii penale Legea sub imperiul căreia a fost săvârşită fapta va continua să se aplice şi după ieşirea ei din vigoare. Cazuri […]
29 aprilie 2014
avocatura bucuresti

Imunitatea de jurisdictie. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

Imunitatea de jurisdictie. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 Noul Cod penal Imunitatea de jurisdictie Art. 13. ‐ Legea penală nu se […]
13 octombrie 2012
cabinet de avocat

Circumstantele atenuante

Circumstantele atenuante Circumstantele atenuante Acestea sunt cele prevăzute expres în art. 73 C.pen., a căror aplicare este obligatorie şi care au ca efect atenuarea pedepsei aplicabile […]
16 martie 2017
avocat bucuresti

Intoxicația Cauza de neimputabilitate

Intoxicația Cauza de neimputabilitate Potrivit art.29 Cod Penal, nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârșită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea […]
29 aprilie 2014
avocat specializat

Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 Savarsirea infractiunii comisive prin omisiune. Comparatie Noul Cod penal si Codul […]
2 aprilie 2017
Plangere Penala

Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti

Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti Instanţa dispune reunirea cauzelor în cazul infracţiunii continuate, al concursului formal de infracţiuni sau în orice alte cazuri când două […]
2 aprilie 2017
avocat

Audierea suspectului sau a inculpatului

Audierea suspectului sau a inculpatului La începutul primei audieri, organul judiciar adresează întrebări suspectului sau inculpatului cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi locul naşterii, […]
16 martie 2017
caut avocati bucuresti

Retroactivitatea legii penale

Retroactivitatea legii penale Retroactivitatea legii penale Legea nouă se va aplica şi faptelor săvârşite înainte de intrarea ei în vigoare, dacă mai este favorabilă. Cazuri de […]
2 aprilie 2017
Plangere Penala

Evadarea

Evadarea   Conform art.285 Cod Penal, evadarea din starea legală de reţinere sau de deţinere se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani. […]
16 martie 2017

Pedeapsa accesorie

Pedeapsa accesorie Pedeapsa accesorie Conform art.65 Cod Penal, pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute cu titlu de pedeapsă complementară. În cazul detențiunii pe viață, […]
2 aprilie 2017
avocati bucuresti

Participanții în procesul penal

Participanții în procesul penal Participanții în procesul penal Participanţii în procesul penal sunt: organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi procesuali. Organele […]
2 aprilie 2017
caut avocat bucuresti

Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror

Dispoziţii privind efectuarea urmăririi penale de către procuror Urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror în cazurile prevăzute de lege. Procurorul poate dispune […]
16 martie 2017
avocat

Aplicarea legii penale în timp

Aplicarea legii penale în timp Sediul materiei: art.3-7 cod penal Activitatea legii penale Legea penală se aplică infracțiunilor săvârşite în timpul cât ea se află în […]
2 aprilie 2017
Plangere Penala

Tăinuirea

Tăinuirea Tăinuirea   Conform art.270 Cod Penal, primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificării unui bun, de către o persoană care fie a cunoscut, fie a prevăzut […]
29 aprilie 2014
Plangere Penala

Universalitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968

Universalitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 Universalitatea legii penale. Comparatie Noul Cod penal si Codul penal de la 1968 […]
2 aprilie 2017
firma avocatura

Falsul în declarații

Falsul în declarații   Conform art.326 Cod Penal, declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane funcționar public ori asimilată unui funcționar public sau unei unităţi în […]
2 aprilie 2017
avocat

Uzul de fals

Uzul de fals Uzul de fals   Potrivit art.323 Cod Penal, folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii […]
22 februarie 2013

Recursul Solutii in recurs

Recursul Solutii in recurs Recursul Solutii in recurs Procedura prealabilă la instanţa de recurs Reglementările cuprinse în Codul de procedură civilă, relative la procedura prealabilă judecării […]
16 martie 2017
avocat specializat

Concursul de infracțiuni Pluralitatea de infracțiuni

Concursul de infracțiuni Pluralitatea de infracțiuni  Constă în două sau mai multe infracțiuni săvârșite  de aceeaşi persoană, înainte ca aceasta să fie definitiv condamnată pentru vreuna […]
2 aprilie 2017
avocat consultanta juridica

Controlul judiciar

Controlul judiciar În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpat, dacă această măsură preventivă este necesară pentru realizarea scopului măsurilor […]
30 septembrie 2012
avocatura bucuresti

Marturia mincinoasa

Mărturia mincinoasă – Update   Conform art.273 Cod Penal, fapta martorului care, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură în care se ascultă martori, […]
29 iulie 2014
avocat bucuresti online

Starea de necesitate

Starea de necesitate Starea de necesitate Art. 20 Starea de necesitate (1) Este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în stare de necesitate. (2) Este […]
16 martie 2017
caut avocati bucuresti

Legea penală şi limitele ei de aplicare Principii generale

Legea penală şi limitele ei de aplicare  Principii generale Sediul materiei: art.1 şi art.2 Cod Penal Legea penală prevede faptele care constituie infracțiuni. Nici o persoană […]
2 aprilie 2017
avocati bucuresti

Distrugerea din culpă

Distrugerea din culpă   Conform art.255 Cod Penal, distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, […]
2 aprilie 2017
Avocat Online

Tâlhăria calificată

Tâlhăria calificată   Potrivit art.234 Cod Penal, tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări: a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante; b) prin simularea […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.