~ Modele acţiuni, cereri, contracte Arhive -

~ Modele acţiuni, cereri, contracte

7 ianuarie 2019
avocati bucuresti online

Model Cesiune părți sociale

Model Cesiune părți sociale Model Cesiune părți sociale     CONTRACT DE CESIUNE DE PĂRȚI SOCIALE Încheiat între subsemnații: 1. ……X…………., domiciliat în …………., str. …………….., […]
7 ianuarie 2019
Plangere Penala

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZUFRUCT I. PARTILE Subsemnatul …………………………, domiciliat în …………, str. ………….., nr……, […]
16 februarie 2017
cabinet avocatura

Model Acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate

Model Acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate Model Acțiune privind restituirea întreținerii nedatorate Sediul materiei: Art. 534 C. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. […]
7 noiembrie 2016
consultanta juridica avocat

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special

Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special Model Acțiune în atragerea răspunderii administratorului special Sediul materiei: Art. 84 alin. (2) Legea nr. 85/2014 Tribunalul ….. Judecător-sindic […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul

Model Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul Model Acțiune pentru încuviințarea legăturilor personale cu minorul Sediul materiei: Art. 401 C. civ. Art. 15 Legea nr. […]
16 februarie 2017

Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10)

Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10) Model Cerere de revizuire- art. 509 alin. (1) pct. 10) Sediul materiei: Art. 509 alin. (1) […]
15 februarie 2017
Avocat Online

Model Cerere de chemare în judecată

Model Cerere de chemare în judecată Model Cerere de chemare în judecată Sediul materiei: Art. 148-151 C. proc. civ. Art. 192 C. proc. civ. Art. 194-195 […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Model Acțiune de divorț prin acordul soților

Model Acțiune de divorț prin acordul soților Model Acțiune de divorț prin acordul soților Sediul materiei: Art. 373 lit. a) C. civ. Art. 374 C. civ. […]
16 februarie 2017
Avocat Online

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de urmărire penală

Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de urmărire penală Model Cerere de disjungere a cauzelor în faza de urmărire penală Sediul materiei: Art. 63 […]
1 noiembrie 2016
avocat bucuresti on line

Formular de raspuns cerere cu valoare redusa

Formular de raspuns cerere cu valoare redusa [art. 1.029 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă] Partea I (a se completa de […]
16 februarie 2017
avocati bucuresti online

Model Cerere de constituire parte civilă

Model Cerere de constituire parte civilă Model Cerere de constituire parte civilă Sediul materiei: Art. 20 C. proc. pen. Instanța/Parchetul … Dosar nr. … Termen[1] … […]
7 ianuarie 2019
avocati

Model CONTRACT DE IPOTECĂ

Model CONTRACT DE IPOTECĂ Model CONTRACT DE IPOTECĂ   Între Banca ………… societate pe acțiuni, Sucursala ……. Filiala ……. În baza împuternicirii date prin Decizia Consiliului […]
16 februarie 2017
avocat bucuresti

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere copil major

Model Acțiune pentru stabilirea obligației legale de întreținere copil major aflat în continuarea studiilor, dar numai până cel mai târziu la împlinirea vârstei de 26 de […]
18 septembrie 2018
cabinet avocat

Model Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție)

Model Acțiune în anularea unui act juridic încheiat de minorul care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani (sau de persoana pusă sub interdicție) Model Acțiune […]
16 februarie 2017
avocatura bucuresti

Model Cerere de suspendare a judecării cauzei

Model Cerere de suspendare a judecării cauzei Model Cerere de suspendare a judecării cauzei Sediul materiei: Art. 412 C. proc. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. […]
16 februarie 2017
avocat specializat

Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare

Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare Model Cerere de suspendare a executării – în faza contestaţiei in anulare Sediul materiei: […]
19 septembrie 2018
avocat pret

Model Cerere de anulare a hotărârii declarativă de moarte

Model Cerere de anulare a hotărârii declarativă de moarte Model Cerere de anulare a hotărârii declarativă de moarte DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . […]
16 februarie 2017
caut avocat bucuresti

Model Cerere de recurs

Model Cerere de recurs Model Cerere de recurs Sediul materiei: Art. 486-490 C. proc. civ. Art. 148-151 C. proc. civ. Art. XVII din Legea nr. 2/2013 […]
7 ianuarie 2019
avocat consultanta juridica

Model Acord de transfer

Model Acord de transfer Model Acord de transfer ACORD DE TRANSFER* Încheiat astăzi ……………………………., între: (ziua, luna, anul) Art. 1. PĂRȚILE 1.1. CLUBUL ………………………………………………………………………., (denumirea completă […]
7 ianuarie 2019

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ

Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ Model CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ Uniunea Națională a Barourilor din România Baroul …………………………….. CONTRACT DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ Nr. ………….. Data …………….. […]
27 noiembrie 2018
caut avocat bucuresti

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale

Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale Model Cerere de deschidere a procedurii succesorale   Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale Anexa nr. 23 Model 20 06 […]
15 februarie 2017
cabinet avocat

Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată

Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată Model Cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare la judecată Sediul materiei: Art. 13 alin. (2) […]
16 februarie 2017
caut avocat bucuresti

Model Contestaţie privind durata procesului penal

Model Contestaţie privind durata procesului penal Model Contestaţie privind durata procesului penal Sediul materiei: Art. 4881 și următoarele C. proc. pen. Domnule/Doamna Președinte, Subsemnata/subsemnatul … (nume, […]
7 ianuarie 2019
caut avocat bun

Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ

Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ Model CONTRACT DE DISTRIBUȚIE EXCLUSIVĂ S.C. …………….. având sediul în …………………. înregistrată în Registrul comerțului sub nr. ………… reprezentată prin ……………….. […]
28 septembrie 2018
avocati

Model Acord de recunoaștere a vinovăției

Model Acord de recunoaștere a vinovăției Model Acord de recunoaștere a vinovăției ROMÂNIA MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ . . . . . . . […]
15 februarie 2017
avocat online bun

Model Cerere de chemare în garanţie

Model Cerere de chemare în garanţie Model Cerere de chemare în garanţie Sediul materiei: Art. 72-74 C. proc. civ. Art. 148–151 C. proc. civ. Art. 192 […]
27 noiembrie 2018
avocatura bucuresti

Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială

Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială Model Cerere de chemare în judecată pe cale de ordonanță președințială DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . […]
19 septembrie 2018
avocat bucuresti on line

Model Acțiune pentru revocarea donației

Model Acțiune pentru revocarea donației Model Acțiune pentru revocarea donației DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . […]
19 septembrie 2018
caut avocat

Model Acțiune posesorie

Model Acțiune posesorie Model Acțiune posesorie DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul(a) . . . . . . . . . . . . . domiciliat(ă) în . . […]
16 februarie 2017
avocat online bun

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii

Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii Model Cerere de instituire de măsuri asigurătorii Sediul materiei: Art. 172 Legea nr. 85/2014 Tribunalul ….. Judecător-sindic …. Dosar […]
19 septembrie 2018
cabinet avocat

Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză

Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză Model Acțiune în restituirea îmbogățirii fără justă cauză DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . . . […]
19 septembrie 2018
caut avocati bucuresti

Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar

Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar Model Acțiune pentru restituirea unui împrumut pecuniar DOMNULE PREȘEDINTE, Subsemnatul . . . . . . . . . […]
3 octombrie 2018
avocati bucuresti online

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE ABITAȚIE

Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE ABITAȚIE Model CONTRACT DE CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE ABITAȚIE Subsemnații: 1 . . . . . . […]
7 ianuarie 2019
firma avocatura

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor

Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor Model Contract Cesiune a drepturilor patrimoniale de autor CONTRACT DE CESIUNE A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR Nr. …….. […]
7 ianuarie 2019
cabinet avocatura

Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR Model CONTRACT CESIUNE NEEXCLUSIVĂ A DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR Încheiat între: Dl./D-na …………… domiciliat(ă) în ……………., str. […]
19 septembrie 2018
avocat bucuresti online

Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi

Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi Model Acțiune pentru anularea unei liberalități făcute unei persoane incapabile de a primi […]
2 noiembrie 2016
avocat online bun

Model Declararea judecătorească a morţii

Model Declararea judecătorească a morţii Model Declararea judecătorească a morţii Sediul materiei: Art. 49–51 C civ. Art. 2574 C. civ. Art. 943 – 946 C.proc. civ. […]
15 februarie 2017
cabinet avocat

Model Achiesare la hotărârea pronunţată

Model Achiesare la hotărârea pronunţată – depunerea la dosar a achiesării exprese realizate prin act autentic Model Achiesare la hotărârea pronunţată – depunerea la dosar a […]
16 octombrie 2018
Avocat Online

Model Cerere de administrare încuviințare a probelor

Model Cerere de administrare încuviințare a probelor Model Cerere de administrare încuviințare a probelor Domnule/Doamna Prim-procuror/Procuror general/Procuror Șef/Comandat al Secției . . . . poliție, Subsemnatul(a) […]
16 februarie 2017
cabinet avocat

Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății

Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății Model Cerere de continuare a procesului penal în cursul judecății Sediul materiei: Art. 18 C. proc. […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.