Proprietate intelectuala – Drepturi autor – Taxe OSIM

Proprietate intelectuala – Drepturi autorProprietate intelectuala

Ce beneficii aveti in materie de proprietate intelectuala si drepturi autor?

Proprietate intelectuala (PI): inevitabil, parte din succesul dumneavoastra! Fiind unul dintre considerentele de baza ale dezvoltarii, PI este deseori cheia deciziilor noastre economice.

Pentru a fi utilizata eficient in strategia de afaceri a fiecarei companii, exploatarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala ( si drepturi de autor ) trebuie sa aiba ca obiectiv:

 • Crearea unor noi oportunitati de desfacere;
 • Cresterea veniturilor si reducerea costurilor;
 • Dezvoltarea culturii si identitatii organizationale;
 • Dezvoltarea si imbunatatirea produselor si serviciilor oferite;
 • Adaptarea strategiei de marketing la conditiile economice actulale;
 • Impiedicarea concurentei de a copia sau imita produsele companiei dumneavoastra.

Proprietate intelectuala – drepturi autor: Ce servicii va putem oferi?

Reusim sa asiguram servicii de consultanta si consiliere dar si asistenta si reprezentare juridica in domeniul proprietatii industriale referitor la:

 • Inregistrarea marcilor, desenelor, modelelor industriale si inventiilor:
  • pe plan national la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM);
  • pe plan european la Oficiul pentru Armonizarea Pietei Interne (OHIM);
  • pe plan international la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO).
 • Inscrierea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA):
  • in Registrul National al Copiei Private;
  • in Registrul National al Fonogramelor;
  • in Registrul National al Programelor pentru Calculator si  obtinerea de la ORDA a certificatului/ autorizatiei de inregistrare, a marcajelor holografice.
 • Protectia drepturilor de proprietate industriala asupra:
  • Marcilor;
  • Numelui de domeniu;
  • Indicatiilor geografice;
  • Inventiilor;
  • Designului;
  • Modelelor industriale.
 • Elaborarea si redactarea contractelor, notificarilor, inclusiv a cererilor de chemare in judecata ce implica si procedura concilierii prealabile;
 • Solutionarea litigiilor privind dreptul de PI;
 • Negocierea si redactarea contractelor de:Cesiune;
  • Licenta;
  • Distributie a drepturilor de proprietate intelectuala si industriala;

   Drepturi autor

 • Elaborare contracte de:
  • Editare,
  • Inchiriere a unei opere,
  • Reprezentare teatrala sau executie muzicala;
 • Franciza drepturilor de PI;
 • Combaterea concurentei neloiale.
Serviciile pe care le oferim le gasiti in pagina: Avocat.
Proprietate intelectuala – Drepturi autor – Contactati-ne utilizand formularul din pagina CONTACT.

Cuantumul taxelor  în vigoare de la 01.01.2018 – OSIM

ANEXA Nr. 1

CUANTUMUL Şl TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie 

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

|                       1 euro =       4.5991 lei

Nr.

crt

Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul

actualizat

(lei)

Cuantumul

(euro)

1Înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.3 luni de la data înregistrării
a) pe suport hârtie13830
b) prin mijloace electronice9220
2Publicarea cererii de brevet de invenţie după 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii revendicate6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorităţii23050
Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data plăţii:în 3 luni de la data solicitării, din luna a 4 a şi până în luna a 30 a inclusiv de la data depozitului
3a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 51380300
b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)235
c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a)4610
4Publicarea si tipărirea brevetului de invenţie (descriere, revendicări si desene care nu depasesc 20 de pagini), precum si eliberarea acestuia*4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului460100
pentru fiecare pagină în plus235
Publicarea cererii de brevet de invenţie
ca) înainte de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii revendicateodată cu solicitarea publicării460100
b) după declasificarea informaţiei3 luni de la data

declasificării

informaţiei

23050
întocmirea şi publicarea unui raport de documentare:odată cu solicitarea
a) pentru o cerere naţională460100
6b) pentru o cerere internaţională la care s-a deschis faza naţională23050
c) extins cu opinie scrisă privind brevetabilitatea1380300
Examinarea cererii de brevet de invenţie în termen de 18 luni de la data depozitului:3 luni de la data depozitului
7a) când descrierea, revendicările şi desenele nu depăşesc 20 de pagini, iar numărul revendicărilor nu este mai mare de 52300500
b) pentru fiecare pagină în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)4610
c) pentru fiecare revendicare în plus faţă de cele prevăzute la lit. a)6915
8Revendicarea unei priorităţi:
a) odată cu înregistrarea cererii de brevet de invenţie4 luni de la data înregistrării cererii23050
b) în cazul unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în Româniaodată cu deschiderea fazei naţionale23050
c) după data înregistrării cererii de brevet de invenţieodată cu solicitarea920200
d) corectarea datelor referitoare la revendicarea priorităţii4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naţionale460100
e) când cererea este depusă după expirarea dreptului de prioritateodată cu depunerea cererii de revendicare a priorităţii1380300
f) în cazul unei cereri în care se revendică o prioritate internă4 luni de la data înregistrării cererii23050
9Eliberarea unui certificat de prioritateodată cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului9220
10Menţinerea unei cereri de brevet de invenţie la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe câte o perioadă de un anodată cu solicitărea pentru primul an şi, respectiv, cu o lună înainte pentru fiecare din anii următori460100
11Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documetele de brevetodată cu depunerea cererii23050
12Completarea cererii de brevet de invenţie:
a) depunerea ulterioară a revendicărilor şi/sau a desenelorodată cu depunerea4610
b) depunerea traducerii în limba românăodată cu depunerea460100
c) depunerea părţii lipsă a descrierii invenţiei, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet4 luni de la data depunerii cereri de brevet13830
d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsă depuseodata cu depunerea cererii de retragere9220
13Publicarea modificărilor aduse la o cerere de brevet de invenţieodată cu depunerea modificărilor4610
14înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii de brevet sau a brevetului de invenţie:odată cu

înregistrarea actului

a) transmiteri de drepturi460100
b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a)18440
c) modificări referitoare la: actele încheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresă a unui solicitant, persoană îndreptăţită, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc.11525
15Transformarea unei cereri de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate2 luni de la data înregistrării cererii de transformare4610

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

16Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinţă, duplicat, copieodată cu

înregistrarea

solicitării

4610
17Publicarea unei corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare paginăodată cu

înregistrarea

solicitării

235
18Prelungirea unui termen de procedură cu până la 3 luniodată cu

înregistrarea

solicitării

4610
19înregistrarea cererii de repunere în termenodată cu

înregistrarea cererii

23050
20Examinarea unei contestaţiiodată cu depunerea contestaţiei690150
21Examinarea unei cereri de revocareodată cu depunerea cererii1380300
22Revalidarea brevetului de invenţie, respectiv a brevetului de perfecţionareodată cu depunerea cererii de revalidare1380300
Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, inclusiv a brevetului de perfecţionare, pentru fiecare an de protecţieconform art. 12
– anul 100
– anul 200
– anul 3690150
– anul 4736160
– anul 5828180
– anul 6920200
– anul 71012220
23– anul 81104240
-anul 91196260
– anul 101288280
– anul 111380300
– anul 121472320
– anul 131564340
– anul 141702370
– anul 151840400
– anul 162300500
– anul 172300500
– anul 182300500
– anul 192300500
– anul 202300500
24înregistrarea şi examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicament sau produs de uz fitosanitarodată cu solicitarea2300500
Menţinerea în vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecţie :
25– anul 145991000
– anul 250591100
– anul 355191200
– anul 459791300
– anul 564391400
26Deschiderea fazei naţionale a cererii internaţionaleodată cu

deschiderea fazei naţionale

13830

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

27Publicarea traducerii în limba română a unei cereri internaţionale, pentru care s- a deschis faza naţională:odată cu solicitarea publicării
a) în termenul de publicare legal23050
b) înainte de expirarea termenului de publicare legal36880
Taxe privind procedurile de brevetare prin PCT
28.1 Transmiterea cererii internaţionale de la OSIM, ca oficiu receptor, la Biroul Internaţional al OMPIpână în luna a 13-a de la data priorităţii460100
28.2 Taxa de înregistrare internaţională, conform regulii 15.1 .(i) din Regulamentul de aplicare a PCTo lună de la data depunerii cererii internaţionalecuantumul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentul de aplicare a PCT
2828.3 Taxa de documentare internaţională, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a PCTo lună de la data depunerii cererii internaţionalecuantumul publicat de Biroul Internaţional al OMPI
28.4 Depunerea ulterioară a traducerii cererii internaţionale într-o limbă acceptată de Administraţia însărcinată cu documentarea internaţională, conform regulilor 12.3(c)ii) şi (e) din Regulamentul de aplicare a PCT2 luni de la data depunerii cererii internaţionalecontravaloar ea în lei25% din cuantumul prevăzut la pct. 28.2
28.5 Taxa suplimentară, conform Regulamentului de aplicare a PCT, pentru depăşirea termenului de plată a fiecărei taxe prevăzute la pct. 28.1-28.3o lună de la data notificării50% din cuantumul prevăzut la pct. 28.1-28.4
29Publicarea traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în Româniaodată cu depunerea traducerii27660
30Publicarea unei versiuni corectate a traducerii în limba română a revendicărilor din cererea de brevet european cu efecte în Româniaodată cu depunerea versiunii corectate13830
Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european cu efecte în România, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusă:
31a) în termen de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului460100
– pentru fiecare pagină în plus235
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la pct. a)6 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii eliberării brevetului european920200
– pentru fiecare pagină în plus235

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european menţinut aşa cum a fost modificat în urma procedurii de opoziţie la OEB, care nu depăşeşte 20 pagini şi care a fost depusă:
32a) în termen de 3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii de modificare a brevetului3 luni de la data publicării de către OEB a menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată23050
– pentru fiecare pagină în plus235
b) în termen de 3 luni de la încheierea termenului de la lit. a)6 luni de la data publicării de către OEB menţiunii menţinerii brevetului european în formă modificată460100
-pentru fiecare pagină în plus235
33Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european în cerere de brevet naţional, pentru fiecare ţară3 luni de la data la care cererea europeană este considerată retrasă23050
34înregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european2 luni de la înregistrarea cererii13830
35Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul europeanodată cu

înregistrarea

documentului

460100
36Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte în Româniala data depunerii9220
37Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european in Romania[*] [†]3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizaţia Europeana a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european4610
38Publicarea unei corecturi privind conţinutul paginii de capăt a brevetului european pentru înlăturarea erorilor datorate titularuluiodată cu

înregistrarea

solicitării

235

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

CUANTUMUL Şl TERMENELE privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate*

1 euro = 4.5991 lei
Nr.

crt

Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul

actualizat

(lei)

Cuantumul

(euro)

1Depunerea cererii de certificat de înregistrare de model de utilitate2 luni de la data depunerii
a) pe suport hârtie13830
b) prin mijloace electronice9220
2Deschiderea întârziată a fazei naţionaledouă luni de la data expirării termenului de 30 de luni de la data priorităţii revendicate în cererea internaţională41490
3întocmirea şi publicarea unui raport de documentaredouă luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către un terţ460100
4Conversia unei cereri de model de utilitate înntr-o cerere de breevet de invenţiedouă luni de la data depunerii cererii de conversie4610
5Publicarea modelului de utilitate (descriere,revendicări, desene însoţite de raportul de documentare, care nu depăş e 20 de pagini), eliberarea certificatului de model de utilitate şi menţinerea în vigoare a modelului centru nrimiidouă luni de la data transmiterii către solicitant1840400
6 ani de protecţiea raportului de documentare
pentru fiecare pagină în plus235
6a) Reînnoirea protecţiei pentru anii 7—8920200
b) Reînnoirea protecţiei pentru anii 9—101380300

 

Taxe stabilite prin art. 31 din Legea 350/2007 privind modelele de utilitate

1 euro =4.5991lei
Nr.

crt

Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul actualizat (lei)Cuantumul

(euro)

1Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective sau de certificareodată cu depunerea cererii*4610
2Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului naţional reglementarodată cu depunerea cererii*
– alb-negru13830
– color460100
3.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci individuale:3 luni de la data depunerii cererii**
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru506110
– color874190
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii23050
3c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială13830
3.2 Reînnoirea unei mărci individuale:odată cu depunerea cererii de reînnoire
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru552120
– color920200
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii23050
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială13830
4.1 Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci colective sau de certificare:3 luni de la data depunerii cererii**
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru1794390
– color2254490
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii32270

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

4c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială27660
4.2 Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare:odată cu depunerea cererii de reînnoire
a) pentru o clasă de produse sau servicii
– alb-negru1840400
– color2300500
b) pentru fiecare clasă suplimentară de produse şi/sau servicii27660
c) suplimentar pentru un element figurativ sau o marcă verbală cu o grafică specială27660
5Solicitarea reînnoirii înregistrării unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs6 luni de la data expirării duratei de protecţie în cursTaxele datorate se majorează cu 50%***
6Depunerea documentelor de invocare a priorităţiiodată cu depunerea cererii23050
3 luni de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii920200
7Eliberarea unui certificat de prioritateodată cu solicitarea eliberării certificatului13830
8înscrierea în Registrul mărcilor, publicarea,şi eliberea certificatului de înregistrare a mărcii.2 luni de la data deciziei de înregistrare a mărcii23050
9înscrierea în Registrul mărcilor, publicarea,şi eliberea certificatului de reînnoire a înregistrării mărciiodată cu depunerea cererii de reînnoire a înregistrării mărcii23050
10Eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare sau de reînnoire a înregistrării mărciiodată cu depunerea cererii23050
11Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare sau de reînoire a mărcii de la O.S.I.M. la Biroul Internaţional al OM.PI.odată cu depunerea cererii pentru o clasă de produs/serviciu32270
pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu13830
12Transmiterea la OMPI a modificării de titular şi/sau a schimbării de adresăodată cu depunerea cererii13830
13Examinarea unei opoziţii la înregistrarea unei mărciodată cu depunerea cererii de opoziţie
pentru o clasă de produs/serviciu27660
pentru fiecare clasă suplimentară de produs/serviciu13830

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

14Acordarea, la cerere, a unui termen suplimentar de 3 luni pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărciiodată cu cererea de acordare a termenului suplimentar4610
15Divizarea cererii iniţiale de înregistrare a mărcii3 luni de la data solicitării divizării cererii23050
16Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii3 luni de la data depunerii cererii13830
a) Examinarea unei contestaţii a solicitantului împotriva unei decizii de respingere sau admitere parţialăodată cu depunerea contestaţiei690150
17b) Examinarea unei contestaţ împotriva unei decizii a comisiei de examinare opoziţ ii sau a unei decizii de transmiteri de drepturiodată cu depunerea contestaţ iei1150250
înregistrarea unei modificări în situaţia juridică a mărciiodată cu depunerea cererii de înscriere a modificării
a) transmitere de drepturi460100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului11525
c) rezilierea a actelor de la pct. a)18440
18d) introducerea mandatarului în procedură după depunerea cererii, pe cale naţională sau pe cale internaţională11525
e) orice alte modificări pentru care legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 226 din 9 aprilie 2010, nu prevede explicit scutiri de taxe11525
19Eliberarea de adeverinţe, copii sau alte acte legate de situaţia juridică a unei mărciodată cu depunerea solicitării4610
20înregistrarea unei indicaţii geograficeodată cu depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice1840400
21înscrierea în Registu şi eliberarea certificatului de înregistrare a indicaţiei geografice2 luni de la data publicării indicaţ iei geografice în B.O.P.I.23050
22Reînnoirea duratei de utilizare a unei indicaţii geograficeodată cu depunerea cererii de reînnoire1840400
Reclasificarea listei deproduse
23pentru care sesolicităodată cu depunerea13830
înregistrarea unei geograficeindicaţiicererii

* Solicitantul poate plăti această taxă în termen de 3 luni de la depunere, însă data de depozit va fi data plăţii şi nu data depunerii cererii.

** Art. 22, (2) din Legea nr. 84/1998: Sub condiţia achitării, la data depunerii cererii, unei taxe suplimentare de urgentare, echivalentă cu dublul taxelor de înregistrare şi de examinare prevăzute la pct. 1 şi 3.1/4,1 din tabel, OSIM examinează şi hotărăşte asupra cererii de ***Art. 24, O.G. nr. 41/1998, republicată.

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

1 euro =4.5991lei
Nr.

crt

Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul

actualizat

(lei)

Cuantumul

(euro)

înregistrarea cererii în Registrul naţional al cererilor depuse:odată cu depunerea cererii
1a) pentru primul desen/model13830
b) pentru fiecare desen/model suplimentar4610
Publicarea desenului sau modelului:o lună de la depunerea cererii
a) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), alb-negru9220
2b) pentru fiecare figură, în spaţiu standard (6X6 cm), în culori460100
c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte)4610
3Amânarea publicăriiodată cu depunerea cererii9220
4Invocarea priorităţii3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii9220
Examinarea cererii de înregistrareo lună de la publicarea cererii
5a) pentru primul desen/model23050
b) pentru fiecare desen/model suplimentar4610
6Eliberarea certificatului de înregistrare:o lună de la comunicarea hotărîrii de admitere
a) pentru 1-20 desene/modele9220
b) pentru 21-50 desene/modele13830
c) pentru 51-100 desene/modele23050
7Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioada de protecţie de 5 anio lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioada de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de protecţie de 5 ani
a) pentru1-20 desene/modele460100
b) pentru 21-50 desene/modele575125
c) pentru 51-100 desene/modele690150
Eliberarea certificatului de reînnoireodată cu depunerea cererii
8a) pentru1-20 desene/modele9220
b) pentru 21-50 desene/modele11525

 

c) pentru 51-100 desene/modele13830
9Reînnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 anipână la începerea următoarei perioade de protecţie
a) pentru 1-20 desene/modele460100
b) pentru 21-50 desene/modele575125
c) pentru 51-100 desene/modele690150
10Eliberarea certificatului de prioritate13830
11Examinarea unei contestaţii690150
12Examinarea unei opoziţii la înregistrarea desenului/modelului13830
13Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului460100
înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:
a) transmitere de drepturi13830
14b) modificări cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/titularului şi mandatarului4610
c) rezilierea actelor de la lit. a)4610
15Eliberare de acte, adeverinţe, duplicate, copii certificate, extras din registruodată cu înregistrarea solicitării4610
16Transmiterea cererii internaţionale de înregistrare/reînnoire de la OSIM la OMPIodată cu cererea
a) pentru primul model36880
b) pentru modelele următoare9220
17Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 de zileodată cu cererea4610

 

1 euro =       4.5991 lei

Nr.

crt

Obiectul plăţiiTermenul de platăCuantumul

actualizat

(lei)

Cuantumul

(euro)

1Depunerea cererii de înregistrare a unei topografiiodată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii13830
2Examinarea cererii de înregistrare a unei topografiiodată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plătii460100
3înregistrarea unei topografiiodată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii13830*
4Publicarea înregistrării unei topografiiodată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii6915
5Eliberarea unui certificat de înregistrareodată cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificării neefectuării plăţii6915
6Examinarea unei contestaţiiodată cu depunerea contestaţiei460100
7înregistrarea de modificări în situaţia juridică a cererii sau a certificatului de înregistrare:odată cu înregistrarea solicitării
a) transmitere de drepturi460100
b) alte modificări11525
8Consultarea documentaţiei publice din depozitul reglementarodată cu înregistrarea solicitării4610
9Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilorodată cu înregistrarea solicitării4610

‘Cuantumul taxei de 30 Euro corespunde taxei de 138 lei, suma de 300 Euro din textul OG 41/98 republicat în MO 959/29..09.2006 fiind o eroare materială

 

Proprietate intelectuala – Drepturi autor

 Proprietate intelectuala – Drepturi autor

Proprietate intelectuala – Drepturi autor