Recuperari creante – Lista firme ANPC recuperare creante

Recuperari Creante : Cum va pot ajuta procedurile de recuperare debite?Recuperari creante

Cabinetul nostru de avocatura se ocupa si de recuperari creante civile si comerciale alepentru clientii sai. Nu de putine ori am reusit sa identificam cu succes situatia financiara reala a debitorului.

Pentru a fi cu un pas inaintea concurentei si a celorlalti creditori, clientii nostri beneficiaza in mod gratuit de analize juridice si financiare ale debitorilor. Va sustinem in minimalizarea riscurilor punandu-va la dispozitie informatii utile despre clientii, partenerii dumnevoastra, dar si despre potentialii clienti.

Inainte de incheierea unui parteneriat sau a unei tranzactii importante este indicat sa studiati un raport de bonitate. Acesta trebuie sa cuprinda date privind solvabilitatea, seriozitatea si antecedentele comerciale ale persoanelor fizice sau juridice, partenerilor de afaceri actuali sau viitori.

Trecutul juridic nu minte niciodata!

Va putem reprezenta cu succes la negocierea initiala in vederea obtinerii unei solutii amiabile de plata a datoriilor civile sau comerciale. In cazul in care debitorul este de rea-credinta, vom proceda la actionarea sa in judecata. Profitati de serviciile nostre juridice care se regasesc in pagina: Cabinet de avocat.

Recuperari Creante : Ce proceduri de recuperare debite folosim?

Procedurile pe care cabinetul nostru le intrebuinteaza sunt particularizate in functie de fiecare caz concret:

 • Procedura amiabila – Exrajudiciara
 • Procedura judiciara – Somatia de plata  si Ordonanta de plata
 • Procedura insolventei – Legea 85/2006
     • Procedura generala
     • Procedura falimentului
     • Procedura simplificata

Folosind procedura amiabila de recuperare a creantelor, incercam sa punem in aplicare principiul dupa care ne ghidam activitatea noastra juridica: Win-Win – Castigam IMPREUNA!

Aceasta metoda implica cele mai mici eforturi financiare si se dovedeste a fi extrem de eficienta. Se evita astfel agravarea situatiei financiare a ambelor parti. Incercam sa rezolvam totul pe cale amiabila. Astfel relatiile comerciale cu firmele partenere sa fie mentinute in continuare.

In urma demersurilor efectuate, daca debitorul nu satisface in mod real cerintele dumneavoastra pecuniare, este demarata procedura litigioasa de recuperare debite prin folosirea unei metode judiciare dintre cele prezentate anterior.

Prezentati-ne situatia dumneavoastra completand formularul de la sectiunea Sfat Juridic si unul dintre specialistii nostri va va contacta in cel mai scurt timp.

Apelati la procedurile noastre de recuperari creante utilizand formularul din pagina CONTACT.

Actualizare recuperari creante 23-10-2017

Ordinul nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperare creanţe

LISTA ENTITATILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARE CREANTE CARE FIGUREAZA IN EVIDENTA ANPC

 Nr. crtDENUMIRE ENTITATE RECUPERARI CREANTE
CARE DESFASOARA ACTIVITATEA DE RECUPERARI CREANTE
1AGIO Wierzytelnosci  Plus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamkniety reprezentata de SC KI DEBTSERVICE SRL
2SC ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA SRL
3SC ASSET RECOVERY DEBTS SRL
4SC AVESTIS INTERNATIONAL SRL
5SC B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL
6SC CEE COLLECT ROMANIA SRL
7SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL
8SC COLECTARE RECUPERARE CREANTE CRC SRL
9SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
10SC CYCLE EUROPEAN SRL
11SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
12SC ENB PROPERTY SOLUTIONS SRL
13EOS CREDIT FUNDING DAC
14EOS CREDIT FUNDING BL DAC
15SC EOS NEXT SERVICES SRL
16SC EOS KSI ROMANIA SRL
17SC FIRE CREDIT SRL
18SC GETBACK RECOVERY SRL
19GLASRO HOLDINGS LIMITED reprezentata de SC TOP FACTORING SA
20SC IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL
21SC INTEGRAL COLLECTION SRL
22INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG reprezentata de SC TOP FACTORING SA
23INVESTCAPITAL MALTA LTD reprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
24SC KIRIARCHOS NET SRL
25SC KI DEBTSERVICE SRL
26SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
27KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG) SA reprezentata de SC KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA
28SC KRUK ROMANIA SRL
29KRUK S.A. reprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
30SC MBA FINANCE MANAGEMENT SRL
31SC MEGA COLLECTION SRL
32SC MELLON ROMANIA SA
33SC MILLENNIUM ASSISTANCE SRL
34SC OTP FACTORING SRL
35OTP FAKTORING ZRT reprezentata de SC OTP FACTORING SRL
36PROSPEROCAPITAL SaRLreprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
37SC RECOVERY SOLUTIONS SRL
38SC RE COLLECTION SRL
39SECAPITAL SaRLreprezentata de SC KRUK ROMANIA SRL
40SC SUPORT COLECT SRL
41SVEA EKONOMI CYPRUS reprezentata de SC CREDITEXPRESS FINANCIAL SERVICES SRL
42SC TOP FACTORING SA
43SC TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRL
44ULTIMO PORTFOLIO INVESTMENT (LUXEMBOURG) SA reprezentata de SC DEBT COLLECTION AGENCY SRL
45SC VM ASSET MANAGEMENT SRL
46NEXT CAPITAL SOLUTIONS LIMITED
47NEXT CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
48EOS INVESTMENT RO Gmb H
49EOS International Beteiligungs-VerwaltunggsgesesellschaftmbH
50EOS FINANCE GmbH
51CREDIT  PLUS  (GULF)  LTD  reprezentata de  SC  COLECTARE  RECUPERARE CREANTE CRC SRL
52SC NOVUS  ASSET  MANAGEMENT  SRL

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC – Ordin nr. 1/2017 din 06 ianuarie 2017

Ordinul nr. 1/2017 privind documentaţia şi informaţiile necesare înregistrării, precum şi modalitatea şi termenele de raportare pentru entităţile de recuperari creanţe

în vigoare de la 11 ianuarie 2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11 ianuarie 2017.

Având în vedere prevederile:

 • 128 alin. (1) lit. bl şi alin. (51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori;
 • 95^ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010. cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5 alin. (51 din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. – în înţelesul prezentului ordin, prin „caz” se înţelege creanţele rezultate dintr-un singur contract încheiat cu consumatorul.

Art. 2. – în vederea înregistrării de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, entităţile de recuperari creanţe au obligaţia de a depune următoarele documente:

 1. certificatul de înregistrare, în copie certificată conform cu originalul;
 2. certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu datele societăţii, în copie certificată conform cu originalul;
 3. actul constitutiv, în copie certificată conform cu originalul;
 4. dovada că societatea comercială este operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. cazierul judiciar pentru persoanele responsabile cu administrarea şi conducerea societăţii;
 6. declaraţie pe propria răspundere, sub forma unui înscris sub semnătură privată, a administratorului/administratorilor societăţii comerciale potrivit căreia remunerarea şi motivarea personalului nu depind exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanţelor şi nici nu sunt raportate exclusiv la sumele recuperate, precum şi o copie certificată conform cu originalul a documentului intern prin care se stabilesc criteriile de remunerare şi motivare a personalului, semnat de administratorul/administratorii şi de persoanele din conducerea societăţii comerciale responsabile cu gestionarea resurselor umane;
 7. succintă descriere cu privire la activitatea/activităţile desfăşurată/desfăşurate – de exemplu: activităţi de recuperare creanţe şi/sau obţinerea drepturilor asupra unor debite scadente.

Art. 3. – Entităţile de recuperari creanţe care, la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori sau, după caz, la data înaintării cererii de înregistrare, desfăşurau/desfăşoară activităţile prevăzute la art. 3 pct. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 transmit Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, odată cu cererea de înregistrare, următoarele informaţii:

 1. numărul total de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 2. suma totală ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente – cazuri în curs de derulare;
 3. numărul de cazuri aflate în curs de derulare ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
 4. numărul de cazuri aflate în curs de derulare şi suma ce ar trebui recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

Art. 4. – După înregistrare, toate entităţile de recuperari creanţe vor transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în perioada 1 ianuarie-1 martie, raportări anuale care vor cuprinde:

 1. numărul total de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe şi/sau, după caz, ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 2. suma totală recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente;
 3. numărul de cazuri derulate în anul anterior ca urmare a desfăşurării activităţii de recuperare creanţe rezultate din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor în numele cărora desfăşoară aceste activităţi;
 4. numărul de cazuri derulate în anul anterior şi suma recuperată ca urmare a obţinerii drepturilor asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit încheiate cu consumatorii, persoane fizice, precum şi numele creditorilor de la care s-au obţinut drepturile scadente.

Art. 5. – Documentele menţionate vor fi transmise prin poştă sau depuse la sediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor din Bulevardul Aviatorilor nr. 72, cod poştal 011865, sectorul 1, Bucureşti.

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
Bogdan Marcel Pandelică

Bucureşti, 6 ianuarie 2017. Nr. 1.