avocat civil Arhive -

avocat civil

26 august 2012
caut avocat bucuresti

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile Ansamblu mijloacelor procesuale prin care în cadrul procesului civil se asigură protecţia dreptului subiectiv prin recunoaşterea sau realizarea lui (în cazul […]
30 septembrie 2012
caut avocat bucuresti

Cauza actului juridic civil

Cauza actului juridic civil Cauza sau scopul este elementul esenţial de validitate, de fond pentru actul juridic civil, care constă în motivul pentru care actul juridic […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
22 februarie 2013
caut avocati bucuresti

Achiesarea – forme si modalitati

Achiesarea Update Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor […]
29 octombrie 2012
cabinet avocat

Dreptul de servitute

Dreptul de servitute Definiţia legală arată că servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Definiţia […]
5 noiembrie 2012
avocati

Contract vanzare cumparare – Bun

CONTRACT VANZARE CUMPARARE – Bun Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara […]
22 februarie 2013
avocat bucuresti on line

Recursul – cale de atac

Recursul – cale de atac Recursul – cale de atac Recursul este calea de atac prin intermediul căreia părţile sau Ministerul Public solicită în condiţiile şi […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de depozit

Contractul de depozit 1. Caracterele juridice ale contractului de depozit a) Depozitul este un contract real care se formează (se perfectează) numai prin şi din momentul […]
22 februarie 2013
avocat consultanta juridica

Termenele procedurale – procedura civila

Termenele procedurale – procedura civila Termenele procedurale – procedura civila Noţiune şi clasificare În accepţiunea sa procesuală, noţiunea de termen evocă intervalul de timp înăuntrul căruia […]
22 februarie 2013
avocat specializat

Apelul – cale de atac

Apelul – cale de atac Apelul – cale de atac Calea  de atac a apelului este mijlocul procedural prin care partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe […]
26 august 2012
avocat specializat

Calitatea Procesuala

Calitatea procesuala – conditie pentru a fi parte in proces Calitatea procesuala – aceasta reprezintă puterea de a sta în judecată ca reclamant, respectiv ca pârât, ea […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de intretinere

Contractul de întreținere – Update Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare […]
29 octombrie 2012
avocati bucuresti

Dreptul de uz si dreptul de habitatie

Dreptul de uz si dreptul de habitatie Caracteristici comune Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie sunt varietăţi ale dreptului de uzufruct dar se deosebesc de […]
7 noiembrie 2012
cabinet avocat

Riscul contractului

Riscul contractului Riscul contractului În cadrul contractelor sinalagmatice neexecutarea obligaţiei ce revine uneia dintre părţi din cauze neimputabile acesteia atrage aplicarea unor sancţiuni specifice cum sunt […]
29 octombrie 2012
firma avocatura

Dreptul de superficie

DREPTUL DE SUPERFICIE – Update Noțiune. Conținut. Formele dreptului de superficie. Superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, […]
30 septembrie 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua […]
30 septembrie 2012
avocat bucuresti on line

Actiunea in granituire

Actiunea in granituire Noţiune şi caractere juridice. Orice proprietar poate obliga pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipită de a sa, cheltuielile grăniţuirii fiind suportate în […]
29 octombrie 2012
avocat specializat

Contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza 1. Caracterele juridice ale contractului de antrepriză a) Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti online

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera Prin contractul de rentă viageră o persoană înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital) în schimbul unei prestaţii periodice […]
29 octombrie 2012
Plangere Penala

Dreptul de uzufruct

DREPTUL DE UZUFRUCT – Update Noțiune Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu […]
7 noiembrie 2012
avocat consultanta juridica

Actiunea in constatare

Actiunea in constatare  Actiunea in constatare (mai este numită şi acţiune în recunoaşterea sau confirmarea dreptului) este acea acţiune prin care se solicită fie constatarea existenţei […]
30 septembrie 2012
caut avocat bun

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor – Update Condițiile speciale cerute soțului supraviețuitor Condiții generale: Capacitatea de a moşteni; Vocația succesorală; Să nu fie nedemn. Condiție specială: […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.