avocat drept civil Arhive -

avocat drept civil

7 noiembrie 2012
avocat consultanta juridica

Actiunea in constatare

Actiunea in constatare  Actiunea in constatare (mai este numită şi acţiune în recunoaşterea sau confirmarea dreptului) este acea acţiune prin care se solicită fie constatarea existenţei […]
22 februarie 2013
avocat specializat

Revizuirea – procedura de judecata

Revizuirea – procedura de judecata Revizuirea – procedura de judecata Cererea de revizuire Întrucât legiuitorul nu prevede condiţii speciale pentru cererea de revizuire, înseamnă că pentru […]
29 octombrie 2012
avocat specializat

Contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza 1. Caracterele juridice ale contractului de antrepriză a) Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul […]
30 septembrie 2012
avocatura bucuresti

Contractul de vanzare cumparare

Contractul de vanzare cumparare A) Lucrul vândut Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să existe în momentul încheierii contractului sau […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti online

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera Prin contractul de rentă viageră o persoană înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital) în schimbul unei prestaţii periodice […]
30 septembrie 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua […]
30 septembrie 2012
avocat pret

Contractul de locatiune

Contractul de locațiune – Update Noțiune, delimitare și formare   Definirea și durata locațiunii   Locațiunea este contractul care transmite folosința temporară a unui bun de […]
26 august 2012
avocat specializat

Calitatea Procesuala

Calitatea procesuala – conditie pentru a fi parte in proces Calitatea procesuala – aceasta reprezintă puterea de a sta în judecată ca reclamant, respectiv ca pârât, ea […]
30 septembrie 2012
avocat bucuresti on line

Actiunea in granituire

Actiunea in granituire Noţiune şi caractere juridice. Orice proprietar poate obliga pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipită de a sa, cheltuielile grăniţuirii fiind suportate în […]
30 septembrie 2012
caut avocat bucuresti

Cauza actului juridic civil

Cauza actului juridic civil Cauza sau scopul este elementul esenţial de validitate, de fond pentru actul juridic civil, care constă în motivul pentru care actul juridic […]
26 august 2012
avocati bucuresti

Capacitatea procesuala

Capacitatea procesuala Capacitatea procesuala – conditie ceruta pentru a fi parte în proces Capacitatea procesuala – reprezintă aplicaţia la nivel procesual a capacităţii civile, ea îmbrăcând două […]
22 februarie 2013
cabinet avocatura

Aratarea titularului dreptului

Arătarea titularului dreptului – Update Pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta […]
22 februarie 2013

Recursul Solutii in recurs

Recursul Solutii in recurs Recursul Solutii in recurs Procedura prealabilă la instanţa de recurs Reglementările cuprinse în Codul de procedură civilă, relative la procedura prealabilă judecării […]
30 septembrie 2012
caut avocat bun

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor – Update Condițiile speciale cerute soțului supraviețuitor Condiții generale: Capacitatea de a moşteni; Vocația succesorală; Să nu fie nedemn. Condiție specială: […]
26 august 2012
caut avocat bucuresti

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile Ansamblu mijloacelor procesuale prin care în cadrul procesului civil se asigură protecţia dreptului subiectiv prin recunoaşterea sau realizarea lui (în cazul […]
26 august 2012
caut avocat bun

Actele de procedura civila

Actele de procedura civila Noţiunea şi condiţiile actelor de procedură civilă Actul de procedură este orice act (operaţiune juridică sau înscris) făcut pentru declanşarea procesului, în […]
22 februarie 2013
avocat specializat

Apelul – cale de atac

Apelul – cale de atac Apelul – cale de atac Calea  de atac a apelului este mijlocul procedural prin care partea nemulţumită de hotărârea primei instanţe […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.