avocat iasi Arhive -

avocat iasi

7 noiembrie 2012
avocati bucuresti

Masurile preventive – Cai de atac

Masurile preventive – Cai de atac Plângerea împotriva ordonanţei organului de cercetare penală sau a procurorului privind măsura reţinerii Împotriva ordonanţei organului de cercetare penală prin […]
12 noiembrie 2012
cabinet avocatura

Executarea pedepsei la locul de munca

Executarea pedepsei la locul de munca Această instituţie a fost cunoscută în legislaţia noastră sub denumirea de muncă corecţională.(1973) Prin Legea nr.104/1992 instituţia denumită muncă corecţională […]
22 februarie 2013
cabinet avocatura

Aratarea titularului dreptului

Arătarea titularului dreptului – Update Pârâtul care deţine un bun pentru altul sau care exercită în numele altuia un drept asupra unui lucru va putea arăta […]
16 iunie 2012
avocat

Arestarea preventiva

Arestarea preventivă – Update Măsura arestării preventive poate fi luată de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de cameră […]
7 noiembrie 2012
consultanta juridica avocat

Uzucapiunea

Uzucapiunea – Update Uzucapiunea Nu pot fi uzucapate bunurile care, înainte sau după intrarea în posesie, au fost declarate prin lege inalienabile. Dreptul de proprietate asupra […]
12 noiembrie 2012
avocati bucuresti online

Ipoteca

Ipoteca Ipoteca – Codul civil 1864 Potrivit reglementărilor legale, ipoteca este de două feluri, convenţională şi legală. Ipoteca convenţională se naşte ca urmare a convenţiei părţilor […]
22 iulie 2012
avocat specializat

Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT Contract de comodat  PĂRŢILE:  ……………………………………………………….., cetăţean român, născut la data de ………………………., în Mun. ……………………….,, jud. ……………………….,, cu domiciliul în ……………………….,, Str. ………………………., […]
8 noiembrie 2012
avocat bucuresti

Raportul donatiilor

Raportul donatiilor Raportul donatiilor Raportul donațiilor este obligaţia pe care o au între ei, unii faţă de alţii, descendenţii şi soţul supravieţuitor ai defunctului care vin efectiv […]
29 octombrie 2012
cabinet avocat

Dreptul de servitute

Dreptul de servitute Definiţia legală arată că servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Definiţia […]
29 octombrie 2012
avocat bun

Accesiunea imobiliara artificiala

Accesiunea imobiliară artificială – Update Construcțiile, plantațiile şi orice alte lucrări efectuate asupra unui imobil revin proprietarului acelui imobil dacă prin lege sau act juridic nu […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de intretinere

Contractul de întreținere – Update Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare […]
29 octombrie 2012
avocati bucuresti

Dreptul de uz si dreptul de habitatie

Dreptul de uz si dreptul de habitatie Caracteristici comune Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie sunt varietăţi ale dreptului de uzufruct dar se deosebesc de […]
13 octombrie 2012
avocatura bucuresti

Favorizarea infractorului

Favorizarea infractorului – Vechiul Cod penal 1. Conţinutul legal Această infracţiune este prevăzută în art. 264 C. pen. şi constă în ajutorul dat unui infractor, fără […]
4 august 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie

Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie Proprietatea comuna pe cote parti. Proprietatea comuna in devalmasie Asemănări: 1. În ambele cazuri există concomitent mai […]
12 noiembrie 2012
avocat bun

Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara

Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara Proprietatea comuna pe cote parti obisnuita sau temporara Este coproprietatea care poate înceta prin împărţeala sau prin partajul […]
17 iunie 2012
Avocat Online

Confidentialitatea Secretul profesional

Confidentialitatea Secretul profesional Prin însăşi natura misiunii sale, avocatul este depozitarul secretelor clientului său şi destinatarul  comunicărilor  de  natură  confidentială.  Acolo  unde  nu  există  o  garantie […]
24 februarie 2013
firma avocatura

Casatoria – notiune, natura juridica, caractere juridice

Casatoria – notiune, natura juridica, caractere juridice 1. Noţiunea de „căsătorie” Prin căsătorie se întelege : – într-un prim sens, actul juridic prin care viitori soţi  […]
22 februarie 2013
avocatura bucuresti

Titlurile executorii – notiune, clasificare

Titlurile executorii – notiune, clasificare Titlurile executorii – notiune, clasificare Conform dispoziţiilor art. 372 C.proc.civ., executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti […]
7 noiembrie 2012
caut avocat

Testamentul autentic

Testamentul autentic Testamentul autentic 1. Noţiune şi reglementare Testamentul făcut pe teritoriul ţării este autentic dacă, prin încheiere, a fost învestit, în condiţiile prevăzute de lege […]
12 noiembrie 2012
avocat pret

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice Exceptia de neexecutare a contractului sinalagmatic este un mijloc de apărare specific, aflat la îndemâna părţii căreia i se pretinde […]
5 noiembrie 2012

Prescriptia raspunderii penale

Prescripția răspunderii penale – Update Cauza care înlătură răspunderea penală Prescripţia înlătură răspunderea penală. Prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul: a) infracţiunilor de genocid, contra umanităţii […]
13 octombrie 2012
cabinet avocat

Principiile aplicarii legii penale in spatiu

Principiile aplicarii legii penale in spatiu Principiile aplicarii legii penale in spatiu Legea penală este expresia suveranităţii statului, puterea ei întinzându-se până acolo unde se întind […]
22 februarie 2013
caut avocati bucuresti

Achiesarea – forme si modalitati

Achiesarea Update Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor […]
13 septembrie 2012
Avocat Online

Violul

Violul – Update Violul Conform art. 218 Cod Penal, raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoană, săvârșit prin constrângere, punere în imposibilitate de […]
20 februarie 2013
caut avocat

Recursul – efectele recursului

Recursul – efectele recursului Recursul – efectele recursului Efectul suspensiv. Potrivit art. 385-5, recursul este suspensiv de executare atât în ce priveşte latura penală, cât şi […]
5 noiembrie 2012
avocat bucuresti on line

Inselaciunea

Înşelăciunea – Update   Conform art.244 Cod Penal, inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a […]
12 noiembrie 2012
onorariu avocat

Dreptul de optiune succesorala

Dreptul de optiune succesorala 1. Notiunea de optiune succesorala La moartea unei persoane, patrimoniul său se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Transmiterea patrimoniului celui care […]
29 octombrie 2012
Plangere Penala

Dreptul de uzufruct

DREPTUL DE UZUFRUCT – Update Noțiune Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu […]
13 august 2012
avocatura bucuresti

Dreptul de retentie

Dreptul de retenție Dreptul de retenţie este acel drept real care conferă creditorului, în acelaşi timp debitor al obligaţiei de restituire sau de predare a bunului […]
29 octombrie 2012
avocatura bucuresti

Actiunea in revendicare mobiliara

Actiunea in revendicare mobiliara În reglementarea circuitului civil revendicarea bunurilor mobile, are un regim juridic distinct de al bunurilor imobile şi aceasta în primul rând că […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
12 noiembrie 2012
avocat online bun

Constrangerea morala

Constrângerea morală Cauza de neimputabilitate – Update Cauzele de neimputabilitate Sediul materiei: art.23-31 Cod Penal Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost […]
9 iunie 2012
onorariu avocat

Procura generala

Procura generala Procura generala Subsemnatul …………………………………………. cetăţean       ……………………., născut la data de …………………………….., în localitatea ……………………………….., de sex ……………….., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în ……………………………………, […]
13 august 2012
caut avocati bucuresti

Fidejusiunea

Fidejusiunea Fidejusiunea este singura garanţie personală reglementată de Codul civil român. Fidejusiunea sau cauţiunea este un contract prin care o terţă persoană, numită fidejusor, se obligă […]
12 noiembrie 2012
avocat bun

Distrugerea

Distrugerea – Update   Potrivit art.253 Cod Penal, distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de […]
13 august 2012
avocat bucuresti online

Forma actului juridic civil

Forma actului juridic civil – Update Voința de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris. De asemenea, poate fi manifestată şi printr-un comportament care, […]
6 august 2012
avocat bucuresti on line

Efectele impartelii mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi

Efectele mostenirii. Obligatia de garantie intre copartasi Legea stabileşte  că împărţeala dă naştere unei obligaţii de garanţie în sarcina lor, asemănător actelor translative cu titlu oneros, […]
5 noiembrie 2012

Prescriptia executarii pedepsei

Prescripția executării pedepsei – Update Cauza care înlătură sau modifică executarea pedepsei Sediul materiei: Art.160-164 Cod Penal Prescripţia înlătură executarea pedepsei principale. Prescripţia nu înlătură executarea […]
5 noiembrie 2012
Avocat Online

Legitima aparare

Legitima aparare cauza justificativă – Update Potrivit art.19 Cod Penal, este justificată fapta prevăzută de legea penală săvârşită în legitimă apărare. Este în legitimă apărare persoana […]
12 noiembrie 2012
Avocat Online

Contractul de mandat

Contractul de mandat – Update Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.