avocat Arhive -

avocat

5 noiembrie 2012
avocat bucuresti on line

Inselaciunea

Înşelăciunea – Update   Conform art.244 Cod Penal, inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a […]
8 noiembrie 2012
avocati

Proprietatea publica

Proprietatea publica Proprietatea publica Actele normative care reglementează dreptul de proprietate publică, prevăd şi care sunt titularii săi în mod limitativ. În afara acestora, de regulă […]
21 iunie 2012
Plangere Penala

Divizarea Comasarea

Reorganizarea persoanei juridice – Divizarea Comasarea Reorganizarea este operaţiunea juridică ce cuprinde cel puţin două persoane juridice şi care produce efecte creatoare, modificatoare ori de încetare […]
13 iunie 2012
avocat bucuresti on line

Betia acidentala

Betia accidentala  – Vechiul Cod penal Potrivit art.49 C.pen., nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca faptuitorul, in momentul savarsirii faptei, se gasea, datorita […]
12 noiembrie 2012
avocat bun

Dreptul de proprietate publica

Dreptul de proprietate publică – Update Noțiune Reprezintă acel drept subiectiv de proprietate ce aparține statului sau unităților sale administrativ teritoriale asupra bunurilor care, fie prin […]
12 noiembrie 2012
avocati bucuresti online

Ipoteca

Ipoteca Ipoteca – Codul civil 1864 Potrivit reglementărilor legale, ipoteca este de două feluri, convenţională şi legală. Ipoteca convenţională se naşte ca urmare a convenţiei părţilor […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
7 noiembrie 2012
avocat bun

Transmisiunea activului si pasivului mostenirii

Transmisiunea activului si pasivului mostenirii Transmisiunea activului si pasivului mostenirii 1. Precizări privind obiectul transmisiunii La decesul unei persoane fizice, patrimoniul ei se transmite asupra moştenitorilor […]
18 iulie 2012
caut avocat bun

Contractul de donatie

Contractul de donație – Update Delimitarea contractului de donație Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte numită donator, dispune în mod […]
13 octombrie 2012
Avocat Online

Principiile aplicarii legii penale in timp

Principiile aplicarii legii penale in timp Principiile aplicarii legii penale in timp Legea penală nu este eternă, ea cunoaşte modificări, chiar schimbări de esenţă. Existând limitări […]
24 februarie 2013
firma avocatura

Casatoria – notiune, natura juridica, caractere juridice

Casatoria – notiune, natura juridica, caractere juridice 1. Noţiunea de „căsătorie” Prin căsătorie se întelege : – într-un prim sens, actul juridic prin care viitori soţi  […]
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti

Amnistia

Amnistia Este actul de clemenţă al Parlamentului României prin care, din considerente de politică penală, este înlăturată răspunderea penală, executarea pedepsei şi celelalte consecinţe ale condamnării […]
9 septembrie 2012
Plangere Penala

Recuperare taxa auto

Recuperare taxa auto – taxa de poluare – taxa prima inmatriculare  Recuperare taxa auto – taxa de poluare – taxa prima inmatriculare  Una dintre cele mai […]
12 septembrie 2012
avocat bucuresti

Incestul

Incestul – Update   Conform art.377 Cod Penal, raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea […]
22 iulie 2012
avocati bucuresti

Furtul calificat

Furtul calificat – Update   Conform art.229 Cod Penal, furtul săvârşit în următoarele împrejurări: a) într-un mijloc de transport în comun; b) în timpul nopţii; c) […]
30 septembrie 2012
caut avocati bucuresti

Tâlhăria

Tâlhăria – Update Tâlhăria Conform art.233 Cod Penal, furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă […]
13 decembrie 2016
Plangere Penala

Formele de exercitare a profesiei de avocat

Formele de exercitare a profesiei de avocat Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.5-9, art.37, art.56 (2) lit.h). Statutul profesiei de avocat: art.6 (2), art.9 (1), art 122 […]
13 decembrie 2016
consultanta juridica avocat

Primirea în profesia de avocat

Primirea în profesia de avocat Primirea în profesia de avocat Sediul Materiei: Legea nr.51/1995, art.12-26 Statutul profesiei de avocat, art.14-26, art.33-38, anexa XXXI Pentru a putea […]
29 octombrie 2012
avocatura bucuresti

Actiunea in revendicare mobiliara

Actiunea in revendicare mobiliara În reglementarea circuitului civil revendicarea bunurilor mobile, are un regim juridic distinct de al bunurilor imobile şi aceasta în primul rând că […]
13 august 2012
avocat bucuresti online

Forma actului juridic civil

Forma actului juridic civil – Update Voința de a contracta poate fi exprimată verbal sau în scris. De asemenea, poate fi manifestată şi printr-un comportament care, […]
12 noiembrie 2012
cabinet avocatura

Executarea pedepsei la locul de munca

Executarea pedepsei la locul de munca Această instituţie a fost cunoscută în legislaţia noastră sub denumirea de muncă corecţională.(1973) Prin Legea nr.104/1992 instituţia denumită muncă corecţională […]
29 octombrie 2012
Plangere Penala

Dreptul de uzufruct

DREPTUL DE UZUFRUCT – Update Noțiune Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu […]
22 februarie 2013
avocat bucuresti on line

Recursul – cale de atac

Recursul – cale de atac Recursul – cale de atac Recursul este calea de atac prin intermediul căreia părţile sau Ministerul Public solicită în condiţiile şi […]
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti online

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este „acel drept real care conferă titula­rului atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai […]
8 noiembrie 2012
avocat bucuresti

Raportul donatiilor

Raportul donatiilor Raportul donatiilor Raportul donațiilor este obligaţia pe care o au între ei, unii faţă de alţii, descendenţii şi soţul supravieţuitor ai defunctului care vin efectiv […]
12 noiembrie 2012
avocati bucuresti

Imbogatirea fara justa cauza

Îmbogățirea fără justă cauză – Update Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii […]
13 decembrie 2016
avocatura bucuresti

Relațiile dintre avocați

Relațiile dintre avocați Relațiile dintre avocați Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.39 (2) Statutul profesiei de avocat, art.9 (1), art.10 (3) si (4), art.75, art.142 (2), art.148, […]
12 noiembrie 2012
avocat pret

Constrangerea fizica

Constrângerea fizică Cauza de neimputabilitate – Update Cauzele de neimputabilitate Sediul materiei: art.23-31 Cod Penal Nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă a fost […]
30 septembrie 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua […]
13 decembrie 2016
caut avocat bucuresti

Organele profesiei de avocat

Organele profesiei de avocat Organele profesiei de avocat Sediul materiei: Legea nr.51/1995, art.49-70, art.88. Statutul profesiei de avocat, art.62, art.86 ind.1, art.88, art.269-275. A. Baroul Baroul […]
7 noiembrie 2012
consultanta juridica avocat

Uzucapiunea

Uzucapiunea – Update Uzucapiunea Nu pot fi uzucapate bunurile care, înainte sau după intrarea în posesie, au fost declarate prin lege inalienabile. Dreptul de proprietate asupra […]
17 octombrie 2012
caut avocati bucuresti

Declaratiile martorilor in procesul penal

Declaratiile martorilor in procesul penal Declaratiile martorilor – mijloace de proba in procesul penal: notiune, obligatiile si drepturile martorilor; persoanele care nu pot fi ascultate ca […]
7 noiembrie 2012
cabinet avocat

Riscul contractului

Riscul contractului Riscul contractului În cadrul contractelor sinalagmatice neexecutarea obligaţiei ce revine uneia dintre părţi din cauze neimputabile acesteia atrage aplicarea unor sancţiuni specifice cum sunt […]
12 noiembrie 2012
avocat specializat

Contractul de tranzactie

Contractul de tranzactie 1. Caracterele juridice ale contractului de tranzacţie a) Tranzacţia este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât părţile îşi asumă obligaţii reciproce (de a nu […]
29 octombrie 2012
cabinet avocat

Dreptul de servitute

Dreptul de servitute Definiţia legală arată că servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Definiţia […]
9 septembrie 2012
caut avocati bucuresti

Avocat Online Gratuit 24/7

Avocat Online Gratuit 24/7 Avocat Online Gratuit 24/7 – Adaugă un comentariu și primesți răspunsul pe email. Respectand principiul „Intotdeauna castigam IMPREUNA”, cabinetul de avocat din […]
12 noiembrie 2012
onorariu avocat

Dreptul de optiune succesorala

Dreptul de optiune succesorala 1. Notiunea de optiune succesorala La moartea unei persoane, patrimoniul său se transmite moştenitorilor săi legali sau testamentari. Transmiterea patrimoniului celui care […]
7 noiembrie 2012
avocat bucuresti

Liberarea provizorie sub control judiciar

Liberarea provizorie sub control judiciar – Vechiul Cod penal Liberarea provizorie sub control judiciar si pe cautiune au fost introduse în Codul de procedură penală prin legea 32/1990, modificată prin […]
14 august 2012
cabinet avocat

Abuzul de incredere

Abuzul de încredere   Update: Conform art. 238 Cod Penal, însuşirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a […]
29 octombrie 2012
firma avocatura

Dreptul de superficie

DREPTUL DE SUPERFICIE – Update Noțiune. Conținut. Formele dreptului de superficie. Superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.