contract Arhive -

contract

8 august 2012
cabinet de avocat

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice Excepţia de executare a contractului sinalagmatic este un mijloc de apărare specific, aflat la îndemâna părţii căreia i se pretinde […]
30 septembrie 2012
avocat pret

Contractul de locatiune

Contractul de locațiune – Update Noțiune, delimitare și formare   Definirea și durata locațiunii   Locațiunea este contractul care transmite folosința temporară a unui bun de […]
22 iulie 2012
avocat specializat

Contract de comodat

CONTRACT DE COMODAT Contract de comodat  PĂRŢILE:  ……………………………………………………….., cetăţean român, născut la data de ………………………., în Mun. ……………………….,, jud. ……………………….,, cu domiciliul în ……………………….,, Str. ………………………., […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti online

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera Prin contractul de rentă viageră o persoană înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital) în schimbul unei prestaţii periodice […]
18 iulie 2012
caut avocat bun

Contractul de donatie

Contractul de donație – Update Delimitarea contractului de donație Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte numită donator, dispune în mod […]
29 octombrie 2012
avocat specializat

Contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza 1. Caracterele juridice ale contractului de antrepriză a) Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul […]
12 noiembrie 2012
avocat specializat

Contractul de tranzactie

Contractul de tranzactie 1. Caracterele juridice ale contractului de tranzacţie a) Tranzacţia este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât părţile îşi asumă obligaţii reciproce (de a nu […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de depozit

Contractul de depozit 1. Caracterele juridice ale contractului de depozit a) Depozitul este un contract real care se formează (se perfectează) numai prin şi din momentul […]
7 noiembrie 2012
cabinet de avocat

Rezolutiunea rezilierea contractelor

Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezolutiunea rezilierea contractelor Rezoluţiunea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic, constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia şi repunerea părţilor […]
30 septembrie 2012
caut avocat bucuresti

Cauza actului juridic civil

Cauza actului juridic civil Cauza sau scopul este elementul esenţial de validitate, de fond pentru actul juridic civil, care constă în motivul pentru care actul juridic […]
7 noiembrie 2012
cabinet avocat

Riscul contractului

Riscul contractului Riscul contractului În cadrul contractelor sinalagmatice neexecutarea obligaţiei ce revine uneia dintre părţi din cauze neimputabile acesteia atrage aplicarea unor sancţiuni specifice cum sunt […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de intretinere

Contractul de întreținere – Update Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare […]
5 noiembrie 2012
avocati

Contract vanzare cumparare – Bun

CONTRACT VANZARE CUMPARARE – Bun Încheiat astăzi ……………. la ……………………………… I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. D ………………………………………………………………., domiciliat în ……………………………………………., str. …………………………….. nr. ………….., bloc ………., scara […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti

Contractul de Asigurare

Contractul de asigurare Contractul de asigurare este un act încheiat între asigurat şi asigurator care reglementează relaţiile lor reciproce în funcţie de tipul asigurării. Asiguratul se […]
30 septembrie 2012
avocatura bucuresti

Contractul de vanzare cumparare

Contractul de vanzare cumparare A) Lucrul vândut Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să existe în momentul încheierii contractului sau […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.