drept civil Arhive -

drept civil

22 februarie 2013

Recursul Solutii in recurs

Recursul Solutii in recurs Recursul Solutii in recurs Procedura prealabilă la instanţa de recurs Reglementările cuprinse în Codul de procedură civilă, relative la procedura prealabilă judecării […]
30 septembrie 2012
avocat pret

Contractul de locatiune

Contractul de locațiune – Update Noțiune, delimitare și formare   Definirea și durata locațiunii   Locațiunea este contractul care transmite folosința temporară a unui bun de […]
22 februarie 2013
caut avocati bucuresti

Achiesarea – forme si modalitati

Achiesarea Update Achiesarea la hotărâre reprezintă renunţarea unei părţi la calea de atac pe care o putea folosi ori pe care a exercitat-o deja împotriva tuturor […]
29 octombrie 2012
firma avocatura

Dreptul de superficie

DREPTUL DE SUPERFICIE – Update Noțiune. Conținut. Formele dreptului de superficie. Superficia reprezintă dreptul de a avea sau de a edifica o construcție pe terenul altuia, […]
12 noiembrie 2012
firma avocatura

Actul juridic civil. Efecte. Principii.

Actul juridic civil. Efecte. Principii.  Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil Principiul forţei obligatorii exprimat şi prin adagiul pacta sunt servanta, este acea regulă de […]
26 august 2012
avocati bucuresti

Capacitatea procesuala

Capacitatea procesuala Capacitatea procesuala – conditie ceruta pentru a fi parte în proces Capacitatea procesuala – reprezintă aplicaţia la nivel procesual a capacităţii civile, ea îmbrăcând două […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de intretinere

Contractul de întreținere – Update Prin contractul de întreţinere o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unui anumit terţ prestaţiile necesare […]
30 septembrie 2012
caut avocat bun

Drepturile succesorale ale sotului supravietuitor

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor – Update Condițiile speciale cerute soțului supraviețuitor Condiții generale: Capacitatea de a moşteni; Vocația succesorală; Să nu fie nedemn. Condiție specială: […]
29 octombrie 2012
cabinet avocat

Dreptul de servitute

Dreptul de servitute Definiţia legală arată că servitutea este o sarcină impusă asupra unui imobil pentru uzul şi utilitatea unui imobil având un alt proprietar. Definiţia […]
26 august 2012
caut avocat bun

Actele de procedura civila

Actele de procedura civila Noţiunea şi condiţiile actelor de procedură civilă Actul de procedură este orice act (operaţiune juridică sau înscris) făcut pentru declanşarea procesului, în […]
29 octombrie 2012
Avocat Online

Contractul de depozit

Contractul de depozit 1. Caracterele juridice ale contractului de depozit a) Depozitul este un contract real care se formează (se perfectează) numai prin şi din momentul […]
12 noiembrie 2012
avocat bucuresti online

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate Dreptul de proprietate este „acel drept real care conferă titula­rului atributele de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra unui bun, atribute pe care numai […]
30 septembrie 2012
avocat online bun

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea

Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua. Coproprietatea Proprietatea comuna pe cote parti fortata si perpetua […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti online

Contractul de renta viagera

Contractul de renta viagera Prin contractul de rentă viageră o persoană înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani (capital) în schimbul unei prestaţii periodice […]
29 octombrie 2012
avocati bucuresti

Dreptul de uz si dreptul de habitatie

Dreptul de uz si dreptul de habitatie Caracteristici comune Dreptul de uz şi dreptul de abitaţie sunt varietăţi ale dreptului de uzufruct dar se deosebesc de […]
29 octombrie 2012
avocat specializat

Contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza 1. Caracterele juridice ale contractului de antrepriză a) Antrepriza este un contract sinalagmatic (bilateral), întrucât dă naştere la obligaţii reciproce între părţi: antreprenorul […]
29 octombrie 2012
avocat bucuresti

Contractul de Asigurare

Contractul de asigurare Contractul de asigurare este un act încheiat între asigurat şi asigurator care reglementează relaţiile lor reciproce în funcţie de tipul asigurării. Asiguratul se […]
7 noiembrie 2012
avocat consultanta juridica

Actiunea in constatare

Actiunea in constatare  Actiunea in constatare (mai este numită şi acţiune în recunoaşterea sau confirmarea dreptului) este acea acţiune prin care se solicită fie constatarea existenţei […]
30 septembrie 2012
avocat bucuresti on line

Actiunea in granituire

Actiunea in granituire Noţiune şi caractere juridice. Orice proprietar poate obliga pe vecinul său la grăniţuirea proprietăţii lipită de a sa, cheltuielile grăniţuirii fiind suportate în […]
29 octombrie 2012
Plangere Penala

Dreptul de uzufruct

DREPTUL DE UZUFRUCT – Update Noțiune Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu […]
12 noiembrie 2012
avocati bucuresti

Imbogatirea fara justa cauza

Îmbogățirea fără justă cauză – Update Cel care, în mod neimputabil, s-a îmbogăţit fără justă cauză în detrimentul altuia este obligat la restituire, în măsura pierderii […]
30 septembrie 2012
caut avocat bucuresti

Cauza actului juridic civil

Cauza actului juridic civil Cauza sau scopul este elementul esenţial de validitate, de fond pentru actul juridic civil, care constă în motivul pentru care actul juridic […]
30 septembrie 2012
avocatura bucuresti

Contractul de vanzare cumparare

Contractul de vanzare cumparare A) Lucrul vândut Lucrul vândut trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să existe în momentul încheierii contractului sau […]
12 noiembrie 2012
avocat pret

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice

Exceptia de neexecutare a contractelor sinalagmatice Exceptia de neexecutare a contractului sinalagmatic este un mijloc de apărare specific, aflat la îndemâna părţii căreia i se pretinde […]
26 august 2012
caut avocat bucuresti

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile

Actiunea civila. Clasificarea actiunilor civile Ansamblu mijloacelor procesuale prin care în cadrul procesului civil se asigură protecţia dreptului subiectiv prin recunoaşterea sau realizarea lui (în cazul […]
Consultă Avocat
Consultă Avocat
Simplu, Rapid, Eficient
Connecting...
Consultanță Juridică Specializată - Onorarii Flexibile, Echitabile
Simplu, Rapid, Eficient
:
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Simplu, Rapid, Eficient
:
:

Datele colectate sunt folosite pentru a vă contacta. Prin utilizarea serviciilor, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor Politica de confidențialitate
Această sesiune de discuții s-a încheiat.